Discussies rond bouw Geulpoort.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Discussies rond bouw Geulpoort.

Er komt overleg om omwonenden.Alle fracties in de gemeenteraad stelden vragen omtrent de bouw van de Geulpoort in het centrum. De poort, uitsluitend bekend uit de literatuur, is niet onomstreden. Zowel in de bevolking als in de lokale politiek heeft men grote twijfels.
De SP benadrukte de te korte termijn waarin beslist moet worden over de bouw van deze poort. Wel blij was men met het project ‘social return’. Hier staat de inzet en terugplaatsing van werklozen centraal. Charles van Melsen (AB) wil de Geulpoort “verder uitgewerkt zien. Als dat gebeurd is komt u terug in de raad met uw voorstel”, was zijn boodschap aan het gemeentebestuur. Math. Knubben van het CDA is een “warm voorstander” van de Geulpoort.
Jo Simons (PvdA/D66) wil geen herbouw van de poort. Hij speelde het meest met de gedachte om wel de fundamenten te leggen, maar nu niet gaan bouwen. Samen met VVD’er Westerhof, ook tegenstander, stelde Simons voor om ‘bij de bouw binnen de begrotingsfinanciën te blijven’. Westerhof ziet niets in de Geulpoort. Transperanter Weekers liet zich niet uit over de poort. Namens I.B.G.V. wil Piet Bisschops meer inzicht krijgen in de uiterlijke verschijningsvorm van de poort.
“Wat zijn de gevolgen voor het uitzicht op de monumentale Nicolaas- en Barbarakerk”, vroeg hij. Burgemeester Martin Eurlings beantwoordde de vragen die door de fractievoorzitters gesteld waren. Naast het herstel van de cultuurhistorische waarden voor het Geulstadje, benadrukte hij zeer duidelijk dat het voor hem “nu of nooit is om de Geulpoort te herbouwen”.
Eurlings verzekerde de raad dat zodra de kosten van het aanbrengen van de fundamenten bekend zijn, een voorstel aan de raad wordt gestuurd ter discussie.

← Vorig bericht

Raad neemt Centrumplan aan.

Dichte of open Berkelpoort ?

Volgend bericht →