Door aanplant geen uitzicht meer

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Schin op Geul » Door aanplant geen uitzicht meer

In Schin op GeulOud-Valkenburg 24
6305 AB Schin op Geul
T: 043-4591580
E: r.coumans@gmail.com Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Gemeentehuis
Valkenburg aan de Geul
Schin op Geul, 29 september 2008
Onderwerp: Artikel 41-vraag betreffende Verdwenen vergezichten in Schin op Geul
Geacht College,
Op donderdag 18 september jl. stond in Dagblad De Limburger een artikel genaamd “Geul is straks beter te zien in landschap”, wat erop neerkomt dat de Geul en haar kades beter vanuit alle mogelijke gezichtsvelden geprofileerd moet worden.
Vanuit de Graafstraat is er altijd een magnifiek vergezicht geweest naar Schin op Geul, Oud-Valkenburg en het Gerendal, uitkijkend over de beemden.
Dit gebied is al jaren eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten. Deze vereniging heeft enkele jaren geleden ter hoogte van hotel Geulzicht en café ’t Graefke een grote aanplant gedaan, waardoor de Geul en kades steeds meer uit het (door)zicht verdwijnen.
In eerste instantie zou de beplanting bestaan uit struiken en andersoortig laagblijvende begroeiing, maar inmiddels is dat dusdanig ontwikkeld – en niet bijgehouden – dat van daaruit het uitzicht in de richting van Schin op Geul vrijwel volledig verdwenen is; Natuurmonumenten heeft in feite een nieuw ‘bos’ gecreëerd. Het zicht naar Oud-Valkenburg zal binnen niet al te lange tijd ook verdwijnen, aangezien er op de kleine, nog aanwezige open plek inmiddels ook al aanplant is gezet.
Vanuit de gebiedsgerichte visie voor deze streek en de insteek dat vergezichten behouden dienen te blijven, is het dan ook niet wenselijk deze ontwikkeling door te laten gaan: er dient met beleid aangeplant te worden. Met juiste aanplant alleen is men er echter nog niet; ook en vóóral het onderhoud moet regelmatig plaatsvinden wil er geen wildgroei ontstaan, zoals momenteel al op die genoemde plek het geval is.
De CDA-fractie heeft dan ook de volgende vragen:
1. Is door de Vereniging Natuurmonumenten een aanvraag ingediend voor het aanplanten van de huidige (hoge) beplanting en hoe is hierop door u gereageerd?
2. Bent u het met ons eens dat de vergezichten op die plaats behouden moeten blijven en op welke wijze kan dit ter plaatse weer hersteld worden?
3. Hoe en wanneer kan met de Vereniging Natuurmonumenten (dit geldt uiteraard ook voor andere natuurbeherende instanties en wellicht ook voor diverse andere plekken in onze gemeente) in overleg getreden worden om dit soort excessen in de toekomst te voorkomen, én kan een gezamenlijk beleid betreffende aanplant en dergelijke bepaald worden?
In afwachting op uw reactie,
met vriendelijke groet,
Ralf Coumans
raadslid CDA

← Vorig bericht

Prinses Juliana blijft hotel restaurant

Valkenburg wederom in TV-serie "Bestemming Nederland"

Volgend bericht →

Plaats een reactie