Dorpsraad Houthem – St. Gerlach bijeen

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Houthem » Dorpsraad Houthem – St. Gerlach bijeen

En blikt terug en kijkt vooruitOp 30 januari as. houdt de dorpsraad Houthem – St. Gerlach in de Holle Eik weer een openbare bijeenkomst. Daarin zal de dorpsraad verantwoording afleggen voor de activiteiten, die hij afgelopen jaar heeft ondernomen en vooruitblikken op hetgeen voor 2007 op de rol staat. Actuele ontwikkelingen rond het sportcomplex, de werkgroep A79, voorzieningen voor de jeugd, verkeersoverlast van de provinciale weg en het project Houthem Bruist, waarvoor ook de provincie een bijdrage heeft beschikbaar gesteld, komen zeker aan de orde.
De dorpsraad van Houthem – St. Gerlach is inmiddels aardig op stoom gekomen. Na een periode van inventariseren van wensen en behoeften zijn tal van zaken opgepakt. Met de verenigingen is een plan opgesteld voor een uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden van het sportcomplex aan de Krommesteeg. Daarover is men nu in overleg met de eerstverantwoordelijke wethouder, Dauven.
Met gemeente, seniorenvereniging, Zorgcentrum Vroenhof, basisschool, Franciscusoord, Alzheimercentrum Limburg en anderen worden plannen voorbereid om de verschillende leeftijdsgroepen en zeker ook ouderen actief bij de gemeenschap te betrekken. Voor onderdelen hiervan heeft de provincie recent een subsidie van ruim € 10.000 beschikbaar gesteld. Nu de nieuwe coalitie in de gemeenteraad heeft aangegeven serieus werk te willen maken van de geluidoverlast van de A 79 heeft de dorpsraad afgelopen jaar ook inwoners van Vroenhof, Goudenrood en Strabeek gemobiliseerd om samen oplossingen in kaart te brengen voor deze al lang slepende overlast.
Omdat de gemeente van plan is om de Pinksterkermis om financiële redenen wederom uit te besteden aan een commerciële exploitant, is actie richting gemeente ondernomen. De dorpsraad pleit ervoor om dit evenement duurzaam en eigentijds in het dorpsleven te verankeren en zo ook jonge vrijwilligers te stimuleren. Het is nu afwachten of burgemeester en wethouders inderdaad bereid zijn de kermis voor langere termijn in handen van de stichting Young Generation te leggen.
Verder zijn vóór de verkiezing van de gemeenteraad de lijsttrekkers naar Houthem – St. Gerlach gehaald om duidelijk te maken wat hun partijen voor het dorp willen gaan doen. De dorpsraad vindt het nl. ook een van haar taken om lokaal bestuur en inwoners dichter bij elkaar te brengen.
Op 30 januari komen ook de plannen voor dit jaar aan bod. Uiteraard loopt een aantal zaken van vorig jaar, zoals het sportcomplex en de geluidhinder van de A79 gewoon door. Verder staan nog steeds aanvullende voorzieningen voor de Houthemse jeugd op het programma en onlangs heeft men van de gemeente bericht ontvangen dat de gegevens van het vorig jaar uitgevoerde verkeersonderzoek nu snel beschikbaar zullen komen. Dat betekent dan dat nu ook begonnen kan worden met het nadenken over een structurele aanpak van de verkeersoverlast in het dorp. Gezien de uitkomst van de eerder gehouden enquête vormt vooral de overlast op de voormalige provinciale weg en de route naar Geulhem bij veel inwoners een fors pijnpunt. Met de plannen van de gemeente om aan de Beekstraat een extra afrit van de autoweg (A79) aan te leggen, kan de overlast nog verder toenemen. Verder denkt de dorpsraad, nu de gemeente naar verwachting binnenkort haar toekomstvisie gaat presenteren, zijn plan van aanpak van 2005 te kunnen gaan opwerken tot een dorpsontwikkelingsplan.
De aanvang van de bijeenkomst is 20.00 uur. Alle inwoners zijn welkom. De agenda met bijlagen zal enkele dagen vóór de bijeenkomst op de website van de dorpsraad (http://www.dorpsraadhouthem.nl) beschikbaar zijn.

← Vorig bericht

Sleuteloverdracht in Schin op Geul

Ièreteike Alle Bonhäör gaat dit jaar naar Broekhem

Volgend bericht →