Dorpsraadvergadering in Schin op Geul

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Schin op Geul » Dorpsraadvergadering in Schin op Geul

Met een presentatie over natuur en milieu in de direkte omgeving

Op woensdag 20 juni houdt de Dorpsraad een openbare bijeenkomst. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en zal plaats vinden in “ ’t Geboew ”. U bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.

In het kader van de ontwikkeling van de Dorpsvisie Schin op Geul / Oud Valkenburg 2020 voor wat betreft het thema Natuur en Milieu heeft de Dorpsraad, Staatsbosbeheer en de Vereniging Natuurmonumenten uitgenodigd.

Tijdens deze openbare bijeenkomst zullen Staatsbosbeheer en de Vereniging Natuurmonumenten een presentatie en uitleg geven over het beheren en aankopen van de omliggende natuurgebieden. Ook zal men uitleg geven over hun plannen m.b.t. beheerbeleid van de natuur en bebossing in de toekomst.

Voorafgaand aan de openbare bijeenkomst in ’t Geboew, wordt er door Staatsbosbeheer van 19.00 uur tot 19.45 uur op de Sousberg uitleg gegeven over het waarom van de uitgevoerde werkzaamheden aldaar.

Voor u als bewoner van de gemeenschap Schin op Geul / Oud Valkenburg een goed moment om mee te praten over de toekomst van uw woonomgeving.

← Vorig bericht

Samenstelling P.B.O. Stichting Lokale Omroep Valkenburg

Hélène Hoenjet exposeert haar werken vanaf 1 juli

Volgend bericht →