Dorpsvisie wordt ook ingevuld door de kinderen van Schin op Geul

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Schin op Geul » Dorpsvisie wordt ook ingevuld door de kinderen van Schin op Geul

in het bijzonder door groep 6, 7 en 8 van de Basisschool

De Dorpsraad Schin op Geul / Oud-Valkenburg is volop bezig met haar voorgenomen ontwikkeling van de Dorpsvisie Schin op Geul / Oud-Valkenburg 2020. Vanaf 23 oktober tot en met 16 november 2006 zijn er 4 wijkavonden gepland. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er gediscussieerd over de leefbaarheid en vitaliteit van de kern Schin op Geul en Oud-Valkenburg nu maar vooral voor de toekomst.

In het verlengde van deze Dorpsvisie heeft de Dorpsraad besloten om ook de kinderen van de basisschool van Schin op Geul bij deze Dorpsvisie te betrekken.

Het betreft hier de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 in totaal 50 kinderen. Het betrekken van de kinderen bij de leefbaarheid dient meerdere doelen o.a.:

· participatie van kinderen bij zaken van de kern Schin op Geul nu en in de toekomst (zowel permanent via de Dorpsraad als in het project Dorpsvisie)

· kinderen laten kennismaken met de Dorpsraad, de Gemeente Valkenburg en de Valkenburgse politiek

· kinderen laten meedenken en richting geven aan dingen die kinderen belangrijk vinden zoals voorzieningen en activiteiten die ze graag in Schin op Geul zouden willen zien

Zo moet dit project uiteindelijk uitmonden in een verkiezing van een kinderkern burgemeester. De taken van de kinderkern burgemeester kunnen zijn:

· signaleren en inbrengen van kinderaangelegenheden

· kinderen mee laten denken en richting laten geven over dingen die kinderen belangrijk vinden: kinderzaken (sport en spel), verkeersaangelegenheden, milieu en activiteiten gericht op kinderen (zoals bijv. Koninginnedag, St. Nicolaas, Jeugdcarnaval)

· behandelen kinderzaken in de openbare vergaderingen van de Dorpsraad

· uitreiken van “kinderlintjes” aan mensen uit Schin op Geul die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor kinderen

Kinderen hebben over het algemeen een heel andere kijk op de wereld dan de volwassenen.

Om dit project handen en voeten te geven is er een projectgroep geformeerd die deze fantastische klus gaat uitvoeren. De projectgroep bestaat uit Rik Prinsen en Roel Imfeld (van Sjluuk & Co), Ton van Keeken, Fon Weusten en een aantal acteurs.

De invulling van het project ziet er als volgt uit:

blok 1: donderdag 26 oktober start van het project op de basisschool van 08.45 uur tot 10.30 uur waar de kinderen samen met de docent Fon Weusten via een theaterspel tekst en uitleg krijgen over het project Dorpsvisie 2020 en hoe de verkiezing voor de kinderkern burgemeester voorbereid en uitgevoerd moet worden met echte verkiezingen in blok 3. Een lid van de Dorpsraad legt uit wat de rol van een kinderkern burgemeester na 9 november zal zijn.

blok 2: donderdag 2 november van 08.45 uur tot 10.30 uur. In dit blok gaan de kinderen groepjes formeren die vervolgens voorbereidingen gaan treffen voor de grote finale in blok 3. Er worden rapportage teams geformeerd die het dorp intrekken en een rapportage(foto’s of filmpje) maken over hun aan te pakken probleem in het dorp. Anderen maken plannen voor het inrichten en aankleden van de zaal. Maken borden met slogans voor hun ‘partij’ etc.

blok 3: donderdag 9 november van 18.00 uur tot 21.00 uur de presentatie & verkiezing van de nieuwe kinderkern burgemeester van Schin op Geul. Presentatie verzorgt door de kinderen i.s.m. Sjluuk & Co en acteurs. Iedere voorgedragen kandidaat kinderkern burgemeester krijgt 1 minuut om zichzelf te promoten. Verkiezing, telling en bekendmaking van de nieuwe kinderkern burgemeester: Dorpsvisie i.s.m. acteurs.

De presentatie is bedoeld voor het HELE DORP!

Blok 1

Donderdag 26-10 luisterden de kinderen van groep 6,7 en 8 van de basisschool in ’t Geboew geboeid naar oud hoofd van deze school Fon Weusten.

Aan de hand van oude foto’s uit het archief van de Heemkundevereniging liet hij de kinderen zien hoe het dorp er vroeger uitzag en of zij dit herkenden.

Vervolgens kregen zij ter vergelijking een foto van de huidige situatie te zien.

Uiteraard stelde hij aan het einde de vraag hoe deze kinderen dachten dat dit dorp er uit zou zien over 25 jaar en of dezelfde voorzieningen (school en supermarkt) er dan ook nog zouden zijn.

Deze presentatie werd begeleid door een optreden van Sjluuk & Co, die op een hun eigen wijze invulling gaven aan de gestelde vragen door in het dorp een worstenfabriek te laten openen.

Vervolgens werd de verkiezing van een kinderkern-burgemeester uitgelegd en welke rol hij dient te vervullen bij de Dorpsvisie door Paul van Weersch/Dorpsraadvoorzitter

← Vorig bericht

Erkenning van het Streekmuseum in Valkenburg

Situatie Grachtstraat gespreksonderwerp met wethouder Kleijnen

Volgend bericht →