Drie miljoen voor nieuwbouw O.B.S. Berg

Voorpagina » Toerisme » Drie miljoen voor nieuwbouw O.B.S. Berg

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om bijna 3 miljoen euro ter beschikking te stellen voor nieuwbouw van de Openbare School in Berg & Terblijt. Het voorstel wordt binnenkort besproken in de raadsadviescommissie voor Economie, Financiën, Toerisme en Recreatie.
Bouwkosten
Indien de raad akkoord gaat, zal het krediet ter beschikking gesteld worden aan de Stichting Kom Leren. Deze stichting ‘krijgt onder voorwaarden’ € 2.958.147,- (incl. BTW). Dit bedrag is inclusief een reeds beschikbaar gesteld voorbereidingskrediet van € 300.000,-.
Sloopkosten
Indien de gemeenteraad akkoord gaat, kan tevens een bedrag van € 145.000,- beschikbaar gesteld worden voor de sloopkosten en kosten voor een mogelijke tijdelijke huisvesting elders voor de school.
Meerkosten
TV Valkenburg berichtte op 1 juli jl. over de gestegen kosten voor realisatie van een nieuw kindcentrum op de plek waar thans de OBS staat.
Het nieuwe schoolplein van de school wordt buiten schooltijd opengesteld voor bewoners van Berg & Terblijt. Een openbaar plein dus. Gedacht wordt aan een dorpsplein of een wandelparkje voor bewoners van zorgcentrum Fonterhof. Overigens zal de gemeenteraad in haar begrotingsvergadering van dinsdag 5 november hierover een besluit moeten nemen. Daarna kan Stichting Kom Leren de zoektocht naar een bouwonderneming starten en de voorbereidingen starten. Aan het begin van het schooljaar 2023 zou het nieuwe schoolgebouw klaar moeten zijn.
Waarom nieuwbouw?
Het gebouw is begin 1979 als school in gebruik genomen. Na 40 jaar wordt helemaal het gebouw verbouwd. Eerder maakte TV Valkenburg dit al bekend.
Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Kloosterkerk wordt verbouwd, overleg met belangstellenden

Festival Vocallis komt naar Openluchttheater

Volgend bericht →