Vanmorgen, vrijdag 13 maart 2015, heeft deputé Twan Beurskens de gemeente Valkenburg aan de Geul laten weten dat de provincie Limburg € 300.000,= bijdraagt aan de herbouw van het voormalige hotel Croix de Bourgogne in de Gosewijnstraat.

Waar het geld voor bestemd is, en waarom het gereserveerd is voor de herbouw is niet duidelijk. Het informatiebulletin gericht aan alle raadsleden rept er met geen woord over.

Corry Fulmer, raadslid van PGP, heeft daarom vragen gesteld aan het College van B&W.
Zij schrijft: “Ofschoon het college aangeeft de raad op de hoogte te zullen houden van verdere ontwikkelingen met betrekking tot de herbouw van dit hotel roept dit raadsinformatiebulletin bij onze fractie de nodige vragen op.
1.    Is er nog steeds sprake van een complementariteit en synergie m.b.t. de ontwikkeling op deze locatie en ontwikkelingen op de locatie Boslust ?
2.    Wordt de destijds vastgestelde verkoopprijs  van de bouwgrond gehandhaafd ?
3.    Waar wordt de bijdrage van Provincie voor ingezet ?
4.    Hebben verschillende projectontwikkelaars zich bij de gemeente gemeld of is er sprake van één partij ?

Via onderstaande link kunt u de art. 41 van PGP helemaal lezen.
15.10 Bijdrage Provincie Croix de Bourgogne

Schetsen architect Wiel Arets © 2010/2015