Drie Valkenburgse parochies vormen één cluster.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Oud Valkenburg » Drie Valkenburgse parochies vormen één cluster.

Beter voor voortbestaan en levensvatbaarheid parochies.

De kerkbesturen van de parochies van Valkenburg-c., Oud-Valkenburg en Schin op Geul praten over de mogelijkheid om de samenwerking te intensiveren.

Binnen de parochies dient de overtuiging te groeien dat samenwerking beter is voor voortbestaan en levensvatbaarheid van de parochies.
Dit staat te lezen in een gezamenlijke verklaring die onlangs is opgesteld en door alle afzonderlijke kerkbesturen is ondertekend. De genoemde parochies vormen in de toekomst één cluster voor samenwerking op pastoraal gebied.

Het bisdom Roermond heeft inmiddels groen licht gegeven.

Uiterlijk eind 2014 moet e.e.a. gerealiseerd zijn.

← Vorig bericht

Onnodig verlies Sibbe MC 1 in Schimmert.

Jong geleerd is oud gedaan bij JC Kano.

Volgend bericht →