Voor projecten uit het ‘Buurtplan’.De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft een subsidie van € 250.000 ontvangen om het project ‘Buurtkracht: samen naar een gezonde en leefbare buurt’ uit te zetten. De subsidie wordt gebruikt om de komende vier jaar dit project in alle kernen van Valkenburg aan de Geul op te starten.

Het project ‘Buurtkracht’ is een initiatief van ZonMW, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ,,Ik ben hartstikke blij dat Valkenburg aan de Geul deze subsidie krijgt", aldus wethouder Dauven (AB).

"Dit past perfect in de aanpak van leefbaarheid in de kernen die we gezamenlijk met de bewoners van die kernen de afgelopen maanden succesvol hebben opgestart", aldus Dauven.

"Gedacht kan worden aan projecten voor meer bewegen, de aanleg van een speelplaats, geld voor wandelroutes etc.", verduidelijkt Dauven. Van de

66 aanmeldingen voor de subsidie is Valkenburg aan de Geul als enige Limburgse gemeente uit de bus gekomen. De overige 25 gemeenten liggen verdeeld over het gehele land.

Foto gemeente Valkenburg aan de Geul © 2010