€ 50.000,- voor muziekverenigingen en schutterijen

Voorpagina » Toerisme » € 50.000,- voor muziekverenigingen en schutterijen

De gemeenteraad heeft € 50.000,- ter beschikking gesteld voor alle zeven muziekverenigingen en de vier schutterijen in de gemeente Valkenburg aan de Geul. Het subsidiegeld is voor de zeven HaFaBra-verenigingen € 48.000,- en voor de vier schutterijen krijgen in totaal € 2000,-. Het geld wordt besteed aan de muziekopleiding van jeugd bij iedere vereniging. Het geld wordt ieder jaar toebedeeld aan de verenigingen.
Vorig jaar heeft het college van B&W besloten de subsidierelatie met Centre Ceramique, N.H.M.M. en Kumulus per 31 december 2018 te beëindigen. Begin dit jaar is men op zoek gegaan naar een alternatief om het muziekonderwijs in Valkenburg aan de Geul mogelijk te maken. Dat heeft geresulteerd in een drietal gesprekken/bijeenkomsten met alle HaFaBra-verenigingen en schutterijen.
“De betrokken vereniging dienen ieder jaar een verzoek in om voor het geld bestemd voor de opleiding van leerlingen per vereniging mogelijk te maken”, aldus wethouder Bisschops in de commissievergadering E.F.T.R. Er werden tevens opmerkingen gemaakt over het verschil in hoogte van de subsidie. “Ze zijn allemaal akkoord met de regeling”, zei Bisschops.
Opmerkelijk was de opmerking van raadslid Wim Weerts (Algemeen Belang). Hij vond geen onderliggende stukken bij het raadsvoorstel. Daarop kreeg hij als antwoord van de wethouder dat er twee tot drie gesprekken gevoerd. “Ik kan u de actiepunten sturen zodat u kunt zien wie er aan de gesprekken heeft meegedaan”. CDA-fractievoorzitter Math.Knubben voegde er nog aan toe dat vorig jaar gesproken is over het stopzetten van de activiteiten met Kumulus.
Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

'Op de Bok' met drie jongste raadsleden

Programma amateurvoetbal voor zondag 8 december

Volgend bericht →