E.F.T. houdt de vinger aan de pols.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » E.F.T. houdt de vinger aan de pols.

De commissie benadrukte tijdige herijking kosten Centrumplan.Ook de commissie Economie, Financiën en Toerisme bereidt zich voor op de aankomende feestdagen. Als toeristenstad heeft Valkenburg immers baat bij de organisatie van mooie kwaliteitsevenementen.
Namens de onafhankelijke Stichting Evenementenfonds Valkenburg aan de Geul (SEV) hield Erwin Dohmen (voormalig commercieel directeur van L1) een presentatie. In deze organisatie zijn zes belangrijke ondernemers vertegenwoordigd, waaronder de VVV en Leeuw Bier. Deze stichting wil nieuwe evenementen binnen de gemeente stimuleren.

Ook beslist zij over de toekenning van subsidies en over de eventuele doorstart van reeds bestaande evenementen. Wel blijven de organisatoren hiervan zelf verantwoordelijk voor hun sponsoring. Ook probeert de stichting de diversiteit aan evenementen te vergroten en partijen nader tot elkaar te brengen, zoals onlangs bij het Mergelfestival. Een ander streven is om de kerstactiviteiten meer naar de binnenstad te halen, zodat de winkeliers hier ook van mee kunnen profiteren.
Voor 2011 heeft SEV een subsidiepot van 102.000 euro beschikbaar, die onder andere opgebracht wordt uit de precarioheffingen. De speerpunten hiervoor zijn Kerststad, Wielerstad, Kunst en Cultuur en Wellness. In 2010 is het aantal gesubsidieerde evenementen verdrievoudigd, ten opzichte van 2009. Desondanks daalde het aantal overnachtingen in Valkenburg met 20.000.

Wel blijft het belangrijk om bij de handhaving rondom grotere evenementen de vinger aan de pols te houden, zodat de overlast voor omwonenden beperkt blijft. In 2010 vielen het Afrika Festival, de Heuvelland Vierdaagse en Place de Preuverie in 1 weekend plaats, waardoor de parkeeroverlast groot was. Vanuit de gemeente komt er daarom een stuurgroep voor evenementen, die onder meer de veiligheid bewaakt
De storm die begin 2010 over Limburg raasde, heeft voor een flinke schadepost op de jaarrekening gezorgd. Hierbij sneuvelden ook twee monumentale bomen voor het gemeentehuis. Met de schadeafhandeling was een bedrag van 57.000 euro gemoeid. Ook is nog steeds niet duidelijk wat er met de bouwkavel op de kop van de Cauberg gaat gebeuren.

Verder gaat de gemeente zelf toezicht houden op de uitvoering van groot en klein onderhoud aan Sport- en Recreatiecentrum Polfermolen, dat onderhouden wordt door Kieft Partners Bouwadvies. Voor de begeleiding hiervan wordt het eerste jaar € 5350 uitgetrokken. Als dit project succesvol blijkt wordt het met vier jaar verlengd.
De commissie benadrukte nog eens het belang van tijdige herijking van de kosten voor het Centrumplan en vroeg om aandacht voor risicomanagement in het algemeen. Daarnaast is Valkenburg er als toeristenplaats bij uitstek bij gebaat om de winkels ook op zondag te mogen openhouden.

← Vorig bericht

Van rommellocatie naar toplocatie.

Halt toeroepen aan kansspelautomaten.

Volgend bericht →