Een geslaagde inburgeringcursus

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Een geslaagde inburgeringcursus

Een snelcursus in actuele problemen in de gemeenteTijdens de maandag gehouden raadsvergadering over de vaststelling van de jaarrekening over het jaar 2006 zei de nieuwbakken burgemeester Martin Eurlings dat zijn “inburgeringcursus geslaagd is”.
Hij kreeg een korte maar duidelijke inkijk in de actuele zaken die binnen de raad spelen. Maar het lokte hem ook de uitspraak dat fractie te weinig over de programmarekening spraken en teveel over de plannen voor de begroting 2008. “Wellicht moeten we een volgend jaar naar een ander stramien zoeken. Ik kan begrijpen dat u deze mogelijkheid nu wil aangrijpen” zei Eurlings.
Alle fracties gaven het college decharge voor het financiële jaar 2006. IBGV was bijzonder verheugd met het overschot van € 290.000 en stelde voor om het geld in te zetten voor het oplossen van de problemen in de Schin op Geulse Grachtstraat.
Wethouder Fabienne Leenders (Transperant & Financiën) hield de boot duidelijk af. Fractievoorzitter Wim Weerts (IBGV) hield echter zijn eerder ingediende motie daaromtrent aan. Dat leidde tot schorsing van de vergadering.
Marc Habets (Transperant) deelde na het overleg namens de coalitie mee dat men de motie wil aanhouden. De coalitiepartijen willen de motie doorschuiven naar de begrotingsbehandeling in november as.
Op 6 juni is een presentatie voor de bewoners.
Foto Fons Winteraeken, Tv Valkenburg © 2007

← Vorig bericht

Wijnactie harmonie Amicitia uit Vilt

"Ik wil geen tussenpaus zijn"

Volgend bericht →