Eén miljoen voor projecten hoogwaterveiligheid

Voorpagina » Nieuws » Eén miljoen voor projecten hoogwaterveiligheid

Vandaag, dinsdag 4 oktober 2022, stelt Natuurkracht een fonds van 1 miljoen euro ter beschikking voor het innovatieprogramma hoogwaterveiligheid in Zuid-Limburg. Dit biedt een unieke kans voor lokale partijen en coalities om projecten te starten die het risico op overstromingen verkleinen en tegelijkertijd iets doen voor de natuur. Natuurkracht wil de sponswerking in het Geul- en Gulpdal herstellen, zodat het water weer opgenomen wordt door de bodem in plaats van razendsnel weg te stromen met overstromingen als gevolg. Door het stimuleren en financieren van projecten van burgers, agrarische natuurverenigingen, maatschappelijke organisaties, heemkundekring, terreinbeheerders of andere betrokkenen, kunnen zij samen het verschil maken in de praktijk.

Waterberging in weiland foto Hettie Meertens

Projecten
Voorbeelden van projecten waar het fonds zich op richt zijn het aanplanten van bomen op de hellingen, het herstel/de aanleg van graften, de aanleg van natuurvriendelijke oevers of het aanleggen van natte natuur en natuurlijke wateropslag. Het fonds heeft een budget van € 1.000.000,-, waarvan in deze eerste tranche van 3 oktober tot 1 november 2022 € 200.000,- ter beschikking wordt gesteld. In de volgende twee tranches, die gepland staan op 3 april en 2 oktober 2023 is per keer € 400.000,- beschikbaar.

Meer informatie over de voorwaarden, de criteria en mogelijk inschrijven via: www.natuurkracht.org.
Foto Hettie Meertens, Natuurkracht

← Vorig bericht

Criminelen op bezoek in Valkenburg aan de Geul

Zondag Bokkemèrt in Valkenburg-centrum

Volgend bericht →