Einde van de week start bestrating Jan Deckerstraat.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Einde van de week start bestrating Jan Deckerstraat.

Werkzaamheden worden voortgezet in Lindenlaan en Passage.In de Jan Deckerstraat zijn de rioolwerkzaamheden gereed. Voor de voetgangers zijn rubberen loopbanden en loopplanken neergelegd. Naar verwachting komen deze week de eerste bestratingsmaterialen binnen in de haven van Rotterdam. Na inklaring zullen deze direct op transport richting Valkenburg gaan.
Vervolgens kan gestart worden met het aanleggen van de trottoirbestrating in de straat vanuit de kruising met de Wilhelminalaan. Momenteel wordt in de Passage gewerkt aan het hoofriool. Kabels en leidingen zijn ook hier een probleem.
Vooral oude kabels. Deze liggen in het nieuwe riooltracé. Indien mogelijk worden ze verwijderd. Sleuven worden na het overzetten van de huisaansluitingen zo snel mogelijk gevuld, zodat hekwerk kan worden afgevoerd. Parallel aan deze werkzaamheden in de Passage wordt het stukje hoofdriool in de Lindenlaan tot aan de brug aangelegd.
Met de aannemer en de ondernemers in het gebied zijn afspraken gemaakt over hoe de werklocatie dagelijks wordt achtergelaten na afronding van het dagelijkse werk. De machines worden op een andere locatie geparkeerd. Het zicht op bedrijven wordt zodoende niet ontnomen.
Foto’s Fons Winteraeken, Tv Valkenburg © 2012

← Vorig bericht

Wethouder onderzoekt veiligheid schoolroute.

Bib Gourmand voor restaurant Tummers.

Volgend bericht →