Eindejaar meevallers voor de gemeente

Voorpagina » Toerisme » Eindejaar meevallers voor de gemeente
Ook dit jaar weer heeft de gemeente aan het einde van het jaar meevallers. Voor bijna 1 miljoen euro. We sommen ze op:
– € 100.000,- meer opbrengst toeristenbelasting;
– € 50.000,- meer opbrengst precariobelasting:
– € 50.000,- meer opbrengst bouwleges;
– € 50.000,- minder kosten bedrijfsvoering;
– € 160.000,- meer opbrengst parkeergelden;
– € 200.000,- minder salariskosten;
– € 250.000,- meer aan inkomsten algemene uitkering gemeentefonds;
– € 100.000,- minder nodig uit de post onvoorziene uitgaven.
De resultaten van de aanbestedingen voor de kerstmarkt zijn hoopgevend. Een bedrag wordt hierbij niet genoemd. Het aantal bezoekers en de werkelijke beveiligingskosten bepalen het uiteindelijke resultaat.
Deze meevallers kunnen, zo stellen burgemeester en wethouders de gemeenteraad in de Najaarsnota voor, ondermeer gestort worden in de spaarpot strategische projecten, de post personeel en voor de exploitatiekosten van Kasteel Oost en het Pradoegebouw.
De najaarsnota staat op de raadsagenda van de vergadering van 9 december aanstaande.
← Vorig bericht

Intocht Sinterklaas in Valkenburg

Sportprijzen 2019: vrijwilliger van het jaar

Volgend bericht →