Emile Weekers volgt Marc Habets op

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Emile Weekers volgt Marc Habets op

Wisselingen bij TransperantMet nog ruim anderhalf jaar te gaan tot de start van de volgende verkiezingscampagne hebben de leden van Transperant op donderdag 3 juli jl. het voorstel van het bestuur bekrachtigd om Emile Weekers tot lijsttrekker voor de verkiezingen van 2010 te benoemen. Marc Habets, de huidige fractievoorzitter van Transperant heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een tweede termijn in de raad. Met het oog hierop hebben de leden Emile Weekers verzocht om de raadszetel van Marc Habets nog dit jaar over te nemen, opdat hij zich optimaal kan voorbereiden op het lijsttrekkerschap. Marc zal in de raadsvergadering van 27 oktober 2008 terugtreden waardoor de raadsfractie vanaf oktober zal bestaan uit Jacques Blom en Emile Weekers. Uiteraard wil Marc nauw betrokken blijven bij Transperant en daarom heeft hij van de leden het mandaat als voorzitter van de partij gekregen. Marc zal het voorzitterschap op zich nemen op de datum dat Emile Weekers, de huidige voorzitter, zijn raadszetel overneemt.
In een reactie tijdens de ledenraadvergadering gaf Emile Weekers het volgende commentaar op dit besluit: “Transperant moet de komende anderhalf jaar gebruiken om zich als beweging verder te versterken met een aantal actieve leden, zodat we in 2010 met een ijzersterke lijst aan kunnen treden. Een sterk profiel in de raad en een goed geleid bestuur zijn de hoekstenen van dit streven. In de afgelopen jaren hebben we daarvoor al een goede basis weten te leggen. Een op feiten gebaseerde oppositie moet ervoor zorgen, dat het onvermijdelijke electorale gat, dat de huidige coalitiepartijen achter zullen laten, door ons gevuld kan worden. Mooie ideeën zonder goed onderbouwde plannen, plannen die bovendien meer weg hebben financiële gatenkazen en een besluitvormingsproces dat bestaat uit het goedkeuring zoeken voor kleine pakketjes zonder de consequenties van de totale plannenmakerij te belichten, zullen ervoor zorgen dat met de volgende verkiezingen de Valkenburgers massaal op zoek gaan naar een alternatief. In de huidige verhoudingen is Transperant naar mijn menig het enige alternatief.”
Marc Habets, had als reactie op deze wisseling van de wacht: “De ‘commentatoren’ zullen ongetwijfeld klaar staan om te roepen dat dit de zoveelste verandering is binnen TRANSPeRANT. Wat men er dan niet bij zegt is, dat het hier om een bewuste keuze gaat van bestuur, fractie en leden. Niet het persoonlijke belang van mij of individuele personen, staat bij TRANSPeRANT voorop, maar de continuïteit en daarmee het uiteindelijke resultaat dat TRANSPeRANT voor haar kiezers wil bereiken staat voorop. Dit hebben we eerder al onderstreept, toen wij uit de coalitie stapten vanwege, de naar onze mening, buitenproportionele belastingverhogingen voor onze burgers, terwijl er op dat moment een financieel overschot was van 1,7 miljoen Euro. Deze partijcultuur wordt ook nu weer bevestigd, door het feit dat we ruim vóór de verkiezing onze structuur aanpassen en helderheid willen geven, richting 2010. Kortom, deze partij, zegt wat ze doet en doet wat ze zegt, opdat het duidelijk is voor de Valkenburgers, dat de beweging TRANSPeRANT er door en voor de burgers is.”

← Vorig bericht

Openstaande vragen niet beantwoord

Valkenburg moet cultuurhistorisch centrum krijgen

Volgend bericht →