Online enquete wateroverlast kent veel respondenten

Voorpagina » Nieuws » Online enquete wateroverlast kent veel respondenten

Eerstejaars studenten van de Vrije Universiteit van Amsterdam van de opleiding Aarde, Economie en Duurzaamheid van de Beta faculteit hebben samen met 94 deelnemers aan een online enquete onderzoek gedaan naar oplossingen voor wateroverlast in Zuid-Limburg. Normaal zouden de studenten ook in het veld een enquête afnemen naar ervaringen van wateroverlast. Dit jaar hebben ze dat met hulp van inwoners van Valkenburg aan de Geul online gedaan. Vanwege de corona-maatregelen. TV Valkenburg riep inwoners op om mee te doen aan de enquete.

Last van wateroverlast
Een kort overzicht van een aantal uitkomsten: bijna 33% van de ondervraagden heeft in de afgelopen 5 jaar last gehad van overlast door hevig regenval. Van de mensen die geen overlast hebben ervaren woont 52% op een plek waar geen overstromingen voorkomen (m.a.w. 59 respondenten die de enquête invulden, 62%, woont in een overstromingsgebied in de regio Valkenburg aan de Geul).

Maatregelen
Op de vraag of respondenten op de hoogte zijn van maatregelen die zij kunnen nemen om het risico op wateroverlast te kunnen verminderen, geeft 55% aan deze te kennen én toe te passen. 14% kent deze, maar past ze (nog) niet toe, 10%  zou hier meer informatie over willen, en de overige respondenten hebben geen behoefte aan maatregelen tegen wateroverlast. De meest populaire maatregelen zijn het verhogen van deur of dorpel, plaatsen van schotten of muurtjes, vergroenen (ontstraten) van de tuin en het plaatsen van een terugslagklep of soortgelijks. Ook staan de meeste respondenten positief tegenover het nemen van maatregelen in de omgeving. Bijvoorbeeld het aanleggen van waterbekkens, aanleg van natuur of natuurstroken, of de aanleg van roosters in het wegdek.

Oplossingen zoeken
Aan de hand van deze input hebben 60 studenten mogelijke oplossingen onderzocht voor wateroverlast door hevige neerslag in en rond Valkenburg. Vanuit verschillende focus – bijv. landbouw, natuur of bedrijvigheid – hebben de studenten een afweging gemaakt tussen de kosten, baten, draagvlak, inpassing in het landschap en bijkomende voordelen van de oplossingen. Studenten hebben bijvoorbeeld gekeken naar aanpassing van het wegdek, uitbreiding van een boszone, waterbergende parkeerplaatsen, plaatsen van groendaken, watervoerende wandel/mountainbike paden of aanleg van wadi’s. 

De studenten zijn blij met de mogelijkheid die zij hebben gehad om toch virtueel op veldwerk te kunnen in de mooie omgeving van zuid-Limburg.

Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Vandaag wordt 5G in Valkenburg aan de Geul aangezet

Repareerschuurke Berg opent weer haar deuren

Volgend bericht →