Er bestaan veel onduidelijkheden rond herbouw Croix de Bourgogne

Voorpagina » Toerisme » Er bestaan veel onduidelijkheden rond herbouw Croix de Bourgogne

Op welke manier kunnen de burgers van Valkenburg aan de Geul vernemen wat er precies gaat gebeuren rondom de herbouw van hotel Croix de Bourgogne en haar beide dependances Theodoor en Louis. Dat was de cruciale vraag tijdens de ABA-commissievergadering afgelopen maandagavond in het gemeentehuis.
PGP en CDA vroegen om wegen te zoeken om niet alleen de direct omwonenden goed en duidelijk te informeren maar ook alle overige bewoners. Er leven nog veel te veel onduidelijkheden en onwaarheden binnen de gemeenschap, aldus PGP-fractievoorzitter Corrie Fulmer. Zij gaf als voorbeeld: “Gaat de gemeente weer een hotel bouwen”?
CDA-fractievoorzitter Math.Knubben voegde aan alle onduidelijkheden in de procedure ook de vraag toe:  “Kunnen bewoners nog hun zegje doen in deze fase en waar hebben we het precies over”?
Geen concept ontwerp omgevingsvergunning en concept omgevingsvergunning aanvraag ingediend: Dat is een keuze van de aanvrager om dit niet in te dienen. De aanvrager heeft een gecombineerde omgevingsaanvrage ingediend. Een zgn. coördinatieregeling. De door de gemeenteraad vastgestelde procedure voor inspraak van de burger wordt hierdoor om zeep geholpen. De gemeente volgt deze aanvraag. Daardoor is er geen inspraaktraject voor dit majeure project. “Strikt formeel kun je dit inspraaktraject niet meer invoeren. De indiener zou dan zeggen je vertraagt mijn procedure. Middels de instelling van de klankbordgroep is er een informeel traject gestart”, aldus Louk  Bongarts, gemeentesecretaris en lid van de stuurgroep Croix  namens het college van B&W. Door deze nieuwe stap te zetten en geen inspraaktraject te hebben, terwijl dat wel door de gemeenteraad in eerste instantie zo bedoeld was, voelt Corry Fulmer zich op het verkeerde been gezet. “Ik ben hier helemaal niet blij mee”, aldus Fulmer maandagavond.
Het college van B&W heeft toegezegd de inwoners zo goed als mogelijk te zullen informeren over de gang van zaken en duidelijkheid te scheppen in deze moeilijke materie rond de herbouw van hotel Croix en de beide dependances.
Beluister het audiofragment waarin  de vragen door PGP en CDA zijn gesteld en waarin o.a. algemeen secretaris Louk Bongarts van de gemeente Valkenburg aan de Geul gedetailleerd antwoord geeft op vragen, zoals over de klankbordgroep, de bouwprocedure waarbij alle drie de gebouwen tegelijkertijd gebouwd worden en om de overlast zoveel mogelijk te beperken.
Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Geschut 1842 te gast bij de landmacht in Weert

Geen overdekte wielerhal op kop Cauberg

Volgend bericht →