Er is hoop voor behoud Polfermolen?

Voorpagina » Toerisme » Er is hoop voor behoud Polfermolen?
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft de financiële gevolgen van het recente regeerakkoord voor de gemeenten berekend. Het zijn, zo wordt benadrukt, ramingen. Alles hangt af van de rijksbegrotingen in de komende jaren.
Toch durft het college van burgemeester en wethouders de raad via een bepaalde vuistregel voor te houden dat “dan onze financiële positie op niet al te lange termijn structureel verbetert met € 2,9 miljoen”. Verder schrijft het college: “In dat geval kan uw raad nieuw beleid entameren of taakstellingen, waartoe in het verleden is besloten, ongedaan maken”.
Het college geeft aan dat het nu nog te vroeg is om hierover te besluiten. Er zijn nog onduidelijkheden en onzekerheden. Bij de behandeling van de Kadernota 2018 (eind juni 2018, red.) kan alles integraal worden afgewogen op basis van de dan
nauwkeurige(re) berekeningen.
Voor de Polfermolen staat een bezuiniging van € 1,5 miljoen ingeboekt. Als het niet lukt voor 1 januari 2019 een marktpartij te vinden komt de afbouw/sloop in zicht.
← Vorig bericht

Meer vrachtvluchten vanaf luchthaven Beek

Stichting Kasteel van Valkenburg geregistreerd museum

Volgend bericht →