Er komt een beeldkwaliteitsplan bij herinrichting stationsgebied

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Er komt een beeldkwaliteitsplan bij herinrichting stationsgebied

Dat is de uitkomst van een bezwaar van stationsexploitant Pellegrom

In het kader van de herinrichting van het stationsgebied heeft de gemeente opdracht gegeven voor het ontwerpen van een beeldkwaliteitsplan voor het gebied.

Met de exploitant van het stationsgebouw, dhr. J. Pellegrom, zijn afspraken gemaakt over de te hanteren termijnen bij het door hem ingediende bezwaarschrift. Hij tekende bezwaar aan tegen het weigeren van de door hem gevraagde bouwvergunning voor een tijdelijke bouwerk op het naastgelegen parkeerterrein.

De gemeente streeft ernaar om uiterlijk eind december 2006 een concept beeldkwaliteitsplan gereed te hebben.

Vervolgens zal in januari 2007 met een inspraakavond worden bezien of dit plan voldoende draagvlak krijgt bij de omwonenden.

Bij een positieve uitslag zal dit plan als uitgangspunt dienen voor de herinrichting van het stationsgebied. Uitspraak in het bezwaar van Pellegrom is in febr. 2007.

← Vorig bericht

Minder woningen bij de campus Polfermolen

Kersttocht Wandelvereniging Vilt.

Volgend bericht →