Er worden nog eens 456 essen gekapt

Voorpagina » Toerisme » Er worden nog eens 456 essen gekapt

De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft door de storm van 23 juni en de essentaksterfte te maken gekregen met onvoorziene omstandigheden die veel geld gaan kosten. De storm heeft veel schade aangericht aan de openbare ruimte.
De benodigde financiën rond de essentaksterfte en de gevolgen van de stormschade zijn berekend op € 324.490,26.
Stormschade
De schade heeft in hoofdzaak  betrekking op de volgende onderdelen: riool verstoppingen, water- en modderoverlast, herstel wegen en uitgespoelde veldwegen, opruimen omgewaaide bomen (Openluchttheater), snoei van bomen met uitgewaaide takken en extra vegen openbare wegen.
Essentaksterfte
De gemeente heeft als eigenaar van de bomen een zorgplicht. Om onveilige situaties zoals in de Oostergats te voorkomen, is een herinspectie uitgevoerd. Zieke bomen die een acuut gevaar kunnen opleveren voor de openbare orde en veiligheid, zijn middels noodkap reeds gekapt (46 bomen in de Oostergats en Daalhemerweg) Voor de overige 456 zieke bomen is kapvergunning aangevraagd en verkregen. Deze bomen worden in het najaar/ winter 2016 gerooid. Er zullen minimaal 150 nieuwe bomen worden geplant.
Afgelopen voorjaar knapte een es in de Oostergats. Spontaan. Niemand raakte gewond.
KLIK HIER om het bericht nogmaals te lezen.
KLIK HIER voor het artikel over de te kappen essen.
KLIK HIER om meer te weten te komen over essentaksterfte.

← Vorig bericht

Samen Eten voor senioren

Begroting 2017-2020: Renovatie Molenstraat

Volgend bericht →