Erfbelasting besparen

Voorpagina » Van de wieg tot het graf » Erfbelasting besparen

Mr. Ernst Loendersloot is notaris. Op de website van TV Valkenburg plaatsen we van Ernst regelmatig een column over wat er allemaal speelt op een notariskantoor.

Meer columns van Ernst? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/

Bij woningen is de WOZ-waarde meestal lager dan de marktwaarde. Daardoor kun je erfbelasting besparen. De fiscus moet bij de berekening van de erfbelasting namelijk uitgaan van deze (lagere) WOZ-waarde.

Als de eerste ouder overlijdt, is vaak op grond van de wet of een testament een langstlevende regeling van toepassing. Een kind krijgt op dat moment nog niet zijn erfdeel, maar alleen een recht op uitbetaling daarvan zodra de langstlevende overlijdt. De fiscus heft wel direct erfbelasting over deze vordering. In de praktijk wordt dit bedrag voorgeschoten door de langstlevende (die houdt tenslotte het gehele vermogen).

Een cijfervoorbeeld: een echtpaar met één kind heeft samen een woning. De WOZ-waarde daarvan is €200.000, de marktwaarde €250.000. Ze hebben verder geen bezittingen en ook geen hypotheek- of andere schulden. Vader overlijdt als eerste en de fiscus berekent het vadersdeel aan de hand van de (lagere) WOZ-waarde. Het vadersdeel is dan 25% van €200.000, dus €50.000.

Wanneer moeder daarna overlijdt, mag het kind zijn vadersdeel aftrekken van haar erfenis. Maar dan tegen de (hogere) marktwaarde die de woning had bij het overlijden van vader. Hierdoor wordt het vadersdeel € 62.500, dus € 12.500 hoger.

Over dit verschil van € 12.500 hoeft het kind, wanneer moeder overlijdt, geen erfbelasting te betalen.

Dit werkt alleen als het kind kan aantonen wat die marktwaarde was bij het eerste overlijden. Een taxatierapport en het vastleggen van de berekeningen, bijvoorbeeld in een notariële akte, kunnen hierbij helpen. Zo loopt het kind in de toekomst geen belastingvoordeel mis.

Meer columns van mij in de rubriek “Van de wieg tot het graf”? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/

Wil je meer informatie, kijk dan eens op mijn website.

← Vorig bericht

VV Walram bekert donderdag tegen EVV

VV Walram aan kop, bekijk het winnende doelpunt

Volgend bericht →