Erkenning van het Streekmuseum in Valkenburg

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Erkenning van het Streekmuseum in Valkenburg

Met het aanbrengen van het bijbehorende bord als Geregistreerd Museum

Streekmuseum Land van Valkenburg is onlangs opgenomen in het Nederlands Museumregister. Dit is een erkenning door het beroepsveld en bevestigt dat het museum voldoet aan de eisen die tegenwoordig aan een volwaardig museum worden gesteld. Voor het bestuur en de medewerkers van het Streekmuseum is het de kroon op het werk van afgelopen jaren en een belangrijk moment om te vieren. Op donderdag 2 november om 13.30 uur zal burgemeester Nuijtens het bordje ‘Geregistreerd Museum’ aan de gevel onthullen. Gemeente en museum zullen daarna gezamenlijk het glas heffen op het behaalde resultaat.

Omdat de erkenning betekent dat het museum heeft aangetoond op verantwoorde wijze de museale taak te vervullen, opent deze wegen naar de toekomst. Met name ten aanzien van het verkrijgen van subsidies en fondsen en ten aanzien van collectieverwerving door bruiklenen en schenkingen wordt een positieve werking verwacht.

Het certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf jaar onder voorwaarde dat er zich geen wijzigingen voordoen die afbreuk doen aan het museaal functioneren. Er wordt onder meer gekeken naar het beleidsplan, naar een goed beheer en behoud van de collecties en naar informatievoorziening en toegankelijkheid voor het publiek. Het museum wordt over vijf jaar opnieuw getoetst en dus zal het moeten blijven werken om de standaard te handhaven.

← Vorig bericht

Bewoners Wilhelminalaan, Emmalaan, Koninginneweg zijn kwaad

Dorpsvisie wordt ook ingevuld door de kinderen van Schin op Geul

Volgend bericht →