Euregionaal medisch wellness concept uniek in EU

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Euregionaal medisch wellness concept uniek in EU

CLS coördineert top medische zorgverlening en aansluitende services aan patiënten uit gehele wereld vanuit Valkenburg.De nieuwe onderneming CyGenics Life Sciences N.V. – die zich met haar hoofdkantoor zal vestigen in Valkenburg aan de Geul – gaat zich richten op het coördineren van medische zorgverlening en daarop aansluitende services op top niveau aan patiënten uit de gehele wereld. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in de realisatie van een ambitieus Euregionaal medisch Wellness concept, één van de speerpunten in de Versnellingsagenda; het economisch stimuleringsprogramma van Limburg. Doel van dit medisch wellness concept is om uit te groeien tot een belangrijke internationale zogeheten ‘healthcare club’ met grote economische waarde en uitstraling voor de regio. Tot dusver is deze opzet uniek in de Europese Unie. Voor het realiseren van top medische zorgverlening, zal in de Euregio ondermeer worden samengewerkt met de academische ziekenhuizen van Aken, Luik en Maastricht en het Maaslandziekenhuis in Sittard-Geleen.
CyGenics Life Sciences N.V. wordt opgericht door CyGenics Ltd. – een in Australië beursgenoteerde wereldwijd opererende onderneming, ondermeer op het gebied van celtherapie en biotechnologie – en Nederlandse ondernemers. NV Industriebank LIOF is een van de beoogde investeerders.
CyGenics is een belangrijke pionier op het sterk groeiend gebied van ’top medisch toerisme’, waarbij specifieke medische specialismen op wereldtopniveau worden aangeboden, plus de daarop aansluitende opvang in comfortabele hotel- en vakantieaccommodaties met permanente medische bewaking op afstand (‘smart rooms’ en ‘smart homes’).
De onderneming CyGenics Life Science Services PTE die op dit terrein vanuit Singapore in Azië opereert, zal gaan ressorteren onder het hoofdkantoor van CyGenics Life Sciences N.V. (CLS N.V.) in Valkenburg.
CyGenics Life Sciences N.V. zal – naast het wereldwijd bemiddelen van medische zorgverlening en aansluitende services – bovendien het management en de coÖrdinatie krijgen van het medisch wellness concept ‘healthcare club’ dat onder het cluster ‘Health, Care and Cure’ is geformuleerd in de Versnellingsagenda van Limburg.
Dit is de tweede samenwerking van CyGenics in de provincie Limburg. Nog maar een maand geleden werd tijdens de Bio Chicago aangekondigd dat CyGenics en het Maastrichtse bedrijf PharmaCell partners worden.
Zuid Limburg ideaal voor healthcare club
“Zuid Limburg, in het hart van de internationale Euregio met drie belangrijke academische ziekenhuizen binnen een straal van 30 kilometer, is een ideale locatie. Door van daaruit in te steken op de bestaande medische infrastructuur en specifieke deskundigheid kan de gezondheidszorg in de regio Valkenburg zich op wereldschaal ontwikkelen tot een uitmuntend centrum voor gezondheidszorg. Deze concentratie van gezondheidszorgfaciliteiten zal een impuls betekenen voor de werkgelegenheid, zal een nieuwe kennisindustrie doen ontstaan en zal extra vitaliteit aan het gebied geven”, aldus Steven Fang, CEO van CyGenics Ltd.
‘Health Valley Limburg’ wordt begrip in Europa
Volgens Martin Eurlings, gedeputeerde Economische Zaken van de Provincie Limburg, biedt de gezondheidszorg grote perspectieven voor de euregio Maas-Rijn. “Het wordt de nieuwe, kennisgedreven industrie.” Hij gaat nog een stap verder en voorspelt dat het landschap op het gebied van healthcare & cure er in deze regio over tien jaar volstrekt anders zal uitzien. “Verbaas u niet als tegen die tijd de Universiteit Maastricht (UM) een strategische alliantie is aangegaan met de universiteiten van Luik, Hasselt en Leuven en dat de UM dan is uitgegroeid tot de topuniversiteit voor gezondheidswetenschappen.”
Dat geldt volgens Eurlings al evenzeer voor de drie academische ziekenhuizen in Maastricht, Aken en Luik. “Die hebben over pakweg tien jaar niet alleen hun krachten gebundeld, ze zijn zelfs gefuseerd. Een voortrekkersrol is daarbij weggelegd voor het Klinikum in Aken en het Academisch Ziekenhuis Maastricht.” Maar ook zorgconcern Orbis/Maaslandziekenhuis in Sittard-Geleen (dat als eerste de aanzet gaf tot het medisch toerisme in Zuid-Limburg) en de Atrium-ziekenhuizen in Parkstad zijn volgens de deputé dan strategische allianties aangegaan. “Deze medisch-technologische bundeling leidt tot een epicentrum van gezondheidszorg. DSM en Philips Medical Systems zijn toonaangevend op het gebied van respectievelijk biomedische materialen en medische technologie, benadrukt Eurlings. “Mobiliteit van patiÖ«nten in de euregio is straks een vanzelfsprekendheid. Voor de RWTH Aken, de beste technische universiteit van Europa, is een vooraanstaande rol weggelegd op het gebied van medische technologie.”
Healthcare is synoniem geworden aan preventie. Periodieke health checks, wellness en fitness, sportief recreëren én cultuur en gastronomie vormen de natuurlijke componenten. De Heerlijkheid Limburg staat bekend als het als het kloppend hart van de World Wide Health Valley, de toonaangevende internationale gezondheidsregio. De regio waar je gezond kunt worden (topcure en care), gezond kunt blijven (preventie en wellness) en gezond kunt genieten (gastronomie en cultuur).
Om die ‘Health Valley’ daadwerkelijk te realiseren, moeten er wel keuzes worden gemaakt. “Durven inzetten op Ö©Ö©n thema, en wel op healthcare & cure. Dat betekent een complete cultuurshock. Niet alleen als het gaat om het besteden van Europese middelen maar omdat daarbij de nationale schuttersputjes moeten worden verlaten. We moeten durven kiezen voor projecten die letterlijk en figuurlijk de grenzen verleggen en die het onbenutte grensoverschrijdend potentieel gericht aanboren.”
En als je eenmaal samen en eensgezind een koers hebt uitgezet, zegt Eurlings, dan kun je die koers ook versnellen. “En wat anno 2006 al geldt, geldt zeker de komende jaren: hij die de eerste zet doet, die valt het ‘first movers advantage’ ten deel. Daarom doen wij de eerste zet.”
Nieuwe impuls voor toerisme
Volgens burgemeester Constant Nuytens blijft ook de gemeente Valkenburg aan de Geul de ontwikkeling van medische en wellness-activiteiten zoveel mogelijk ondersteunen. Daarbij doelt hij onder andere op recente initiatieven in Valkenburg. Zo is Orbis medisch en zorg concern te Sittard-Geleen een contract aangegaan met hotellier Camile Oostwegel voor de opvang van bepaalde patiënten in aangepaste hotelkamers met permanente medische bewaking op afstand. Een vergelijkbaar project loopt bij privÖ© kliniek Valkenhorst met Grandhotel Voncken en aan de voet van de Cauberg wordt een speciaal zorghotel ‘Cauberg’ gebouwd.
“Valkenburg is een concentratiepunt in deze toeristische regio met een lange traditie. Maar, we blijven met de tijd meegaan. Ruim 15 jaar geleden konden we met de bouw van Thermae 2000 wellnessactiviteiten op niveau aan het Valkenburgse palet toevoegen. Onze hotelaccommodatie kreeg een forse upgrade, ondermeer door de restauratie van Chateau St.Gerlach. Nu, bij het inslaan van nieuwe toeristische wegen met het oog op de lange termijn, blijkt het grote belang van dit soort projecten. Ze vormen een basis waarop verder kan worden gebouwd”, zegt Constant Nuytens.
“De groep die medische hulp op niveau wil combineren met een aangenaam verblijf, neemt sterk toe. En natuurlijk biedt dat nieuwe mogelijkheden voor tal van ondernemers op aangrenzende gebieden: toerisme, hotellerie, wellness, logistiek en zeker ook voor de detailhandel. Met de komst van de nieuwe onderneming start voor ons officieel de internationalisatie van het gemeentelijke programma. Vanaf nu spreken wij over Global Health and Medical Wellness Valkenburg, als onderdeel van het provinciale concept”, aldus burgemeester Constant Nuytens.
Steven Fang, chief excutive officer CyGenics Ltd.
“Deze regio is concurrerend op basis van kwaliteit”
“Met de globalisering van de gezondheidszorgindustrie wordt medisch toerisme steeds meer trend’, aldus Steven Fang, CEO van CyGenics Ltd. “PatiÖ«nten kunnen waar ook ter wereld de gezondheidszorg zoeken, die ze willen. De populairste medische toeristenbestemmingen zijn tegenwoordig Zuidoost Aziatische landen, met name Singapore, Thailand en India. Daar kunnen mensen kwalitatief goede en betaalbare medische zorg combineren met een unieke reiservaring naar een populaire toeristenbestemming. Met de aanstaande liberalisering van de gezondheidszorg in Nederland vanaf 2012, biedt de streek rond Valkenburg uitstekende mogelijkheden en kansen om als eerste in een dergelijke niche te gaan opereren.
De Healthcare Hub voorziet in de allerbeste medische behandelingen en technieken, kosteneffectieve gezondheidszorg en nieuwe technologieÖ«n, en dus in de beste medische zorg die ook nog tot aan de ‘voordeur’ wordt gebracht. Er is een strategische blauwdruk voor de periode 2006-2012 ontworpen, zodat Valkenburg en omgeving zich als eerste op deze markt kunnen manifesteren en zich in een positie bevinden waarin ze niet zozeer op kosten als wel op kwaliteit kunnen concurreren. Dat is mogelijk door voort te borduren zowel op de reeds aanwezige vooraanstaande medische infrastructuur, als ondersteuning en intramurale zorg. Het slagen van dit ambitieuze plan is afhankelijk van de ontwikkeling van een aantal vitale infrastructurele componenten en aanzienlijke investeringen. Bij het realiseren van dit plan zien de Provincie Limburg en de gemeente Valkenburg in CyGenics een strategische partner”, aldus Steven Fang, CEO van CyGenics Ltd.
CyGenics Ltd.
CyGenics Ltd. biedt diensten aan op het gebied van celtherapie en is gespecialiseerd in de ontwikkeling en vercommercialisering van producten, diensten, toepassingen en technologieÖ«n die te maken hebben met adulte stamcellen. Vanuit het hoofdkantoor in AustraliÖ« stuurt CyGenics vijf dochterondernemingen aan: het in Singapore gevestigde CordLife en, in AustraliÖ«, BioCell (opslag van weefsel, in het bijzonder navelstrengbloed), Cell Sciences (verbruiksartikelen op het gebied van celkweek), Cytomatrix (celtherapie en technologische ontwikkeling), gevestigd in Boston, USA, en CytoVations (ontwikkeling van nieuwe producten), in New Jersey, USA. CyGenics is genoteerd aan de Australian Stock Exchange, onder de naam CYN.
Voor meer informatie: www.cygenics.com.
Provincie Limburg en gemeente Valkenburg aan de Geul
Voor meer informatie over de Provincie Limburg, de Versnellingsagenda, de gemeente Valkenburg aan de Geul en NV Industriebank Liof verwijzen we naar: www.limburg.nl , www.versnellingsagenda.nl , www.liof.nl en www.valkenburg.nl.
Voor nader contact:
CyGenics Ltd, Steven Fang, Group CEO, +61 400933243 steven.fang@cygenics.com Provincie Limburg, Cécely Loontjens, Afdeling communicatie +31 433897334 ace.loontjens@prvlimburg.nl Gemeente Valkenburg aan de Geul, Louk Bongarts, Algemeen directeur / Secretaris, +31 436099203 l.bongarts@valkenburg.nl Academisch Ziekenhuis Maastricht (www.azm.nl)
Academisch Ziekenhuis Luik (www.ulg.ac.be)
UniversitÖ¤ts Klinikum Aachen (www.ukaachen.de)
Orbis medisch en zorg concern (www.orbisconcern.nl)
Hotel Chateau St. Gerlach (www.chateauhotels.nl)

← Vorig bericht

zwemclub valkenburg organiseert kring speedo finales.

Wie herkent U op deze foto uit 1951 ?

Volgend bericht →