Eurlings: Ernstig vermoeden van ronselen.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Eurlings: Ernstig vermoeden van ronselen.

Stembureau medewerkers krijgen opdracht volmachten goed tegen daglicht te houden.Burgemeester Eurlings heeft een ernstig vermoeden van stemmen ronselen en heeft daarvan melding gedaan bij de politie. Overigens wil Eurlings niet zeggen wie of welke partij verdacht wordt. "Het moet transparant zijn.
De melding die ik gedaan heb is zonder conclusie", aldus de burgemeester.

De burgemeester heeft alle stembureau medewerkers opdracht gegeven om alle volmachten tegen het daglicht te houden. Een kiezer mag maximaal twee machtigingen indienen bij overlegging van een kopie per machtiging van de volmachtgever.

“Het hele proces rond de volmachten gaat in ieder geval de goede kant op. Het is een transparante procedure”, aldus Eurlings. Het college ziet de ondermijning van de lokale democratie ook. De prognose hoeveel kiezers komen opdagen is al niet groot en zo’n melding helpt natuurlijk ook niet.

Jef Kleijnen, die deze verkiezingen niet verkiesbaar is, wil duidelijkheid en schrijft op zijn Facebookpagina het volgende: “Burgemeester Martin Eurlings moet gewoon voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart as. kenbaar maken wie zich schuldig heeft gemaakt aan mogelijke stemmenronselarij. Kiezers hebben gewoon het recht om te weten wie zich hier schuldig aan heeft gemaakt. Dus geen verstoppertje spelen. Dit is niet goed voor een geloofwaardige politiek”.

Die duidelijkheid krijgt hij niet. En misschien komt die ook niet, ook niet na de verkiezingen.
Volgens het Valkenburgse college zijn de aantallen stemmen die geronseld zouden zijn niet groot. “Dit zal de uitslag zeker niet beïnvloeden”, aldus wethouder Bert Dauven (AB). Dauven haalt het voorbeeld aan van de verkiezingen circa 20 jaar geleden. Toen heeft ook iemand geronseld en ging het over circa 30 stemmen. Dier zijn achterhaald, het ging om een nu niet meer bestaand bejaardenhuis. Er is tegen betreffende persoon een proces-verbaal opgemaakt. En dat was het”.

Bekende plaatsen waar stemmen geronseld worden zijn bejaardenhuizen en verpleeginrichtingen.

← Vorig bericht

Politieke debat op youtube kanaal Tv Valkenburg.

Eenmalig gemeentegeld naar Kerststad Valkenburg.

Volgend bericht →