Eurlings: sanctiebeleid horeca veel scherper.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Eurlings: sanctiebeleid horeca veel scherper.

Controle op verdovende middelen in woningen wordt ook scherper.Burgemeester Eurlings is duidelijk: uitgaan in Valkenburg dient gastvrij te zijn maar ook veilig. "Het overgrote deel van alle horecaondernemers in deze gemeente wil een gastvrij, gezellig en veilig uitgaanscentrum hebben", zegt hij. Om dit te realiseren is het bittere noodzaak om onveilige situaties te voorkomen. "We treden te allen tijde hiertegen op", zegt een vastbesloten burgemeester.

Eurlings schildert een situatie als ondernemers in overtreding zijn met verdovende middelen, voortaan zwaarder en langer gestraft wordt. Maar niet alleen in de horeca, ook in de woonkernen wordt voortaan harder opgetreden.

Vorige week is een inval geweest in een woonhuis gelegen aan de Prins Willem Alexanderlaan in Broekhem-Zuid. Eurlings bevestigde de inval. Er is een hennepplantage opgerold door de politie. Het woonhuis zal voor enige maanden gesloten worden.

Burgemeester Eurlings benadrukt dat Valkenburg aan de Geul niet ontkomt aan een duidelijk Damocles handhavingsbeleid. "Wij liggen vlak bij de handelslijn A2 met onze A79. In deze gemeente worden verdovende middelen opgeslagen in meestal leegstaande panden. Er is hier niet zoveel handel".

——————————————————————————————–
Persbericht gemeente Valkenburg aan de Geul:

Uitgaan in Valkenburg: gastvrij en veilig
Horecaondernemers en de gemeente Valkenburg aan de Geul willen de Geulstad gezellig, gastvrij en veilig op de toeristische kaart te zetten. Om dit te realiseren is het onder andere noodzakelijk om overlast en onveilige situaties zo veel mogelijk te voorkomen. Met duidelijke regels en aanscherping van de sancties wil de gemeente ondernemers die in overtreding zijn harder aanpakken.
Het nieuwe horecasanctiebeleid geeft duidelijk en overzichtelijk weer welke sancties worden uitgedeeld bij overtredingen, bijvoorbeeld wanneer in strijd wordt gehandeld met de Drank- en Horecawet of wanneer sluitingsuren of terrasvergunningen worden overschreden. Daarnaast zijn de sancties bij overtredingen op de Opiumwet uitgebreid. Het zgn. Damoclesbeleid is afgestemd op het beleid van de gemeente Maastricht. Ondernemers die in overtreding zijn met verdovende middelen worden voortaan zwaarder en langer gestraft. Dit betekent onder andere dat bij het aantreffen van hennepplantages geen waarschuwing meer wordt uitgedeeld, maar meteen 3 maanden sluiting wordt opgelegd.
Burgemeester Martin Eurlings licht toe: “Ik weet dat de meeste horecaondernemers in Valkenburg aan de Geul zich goed houden aan de diverse wettelijke verplichtingen. De overlast blijft zo beperkt, hetgeen de gezelligheid en veiligheid ten goede komt. De ondernemers in Valkenburg nemen zelf ook initiatief om Valkenburg stevig op de toeristische kaart te zetten. Helaas zijn hierop ook uitzonderingen. Het zijn vaak dezelfde gelegenheden waar zich problemen voordoen. En die willen we harder aanpakken.”
Bij overtredingen kunnen financiële sancties worden opgelegd om herhaling te voorkomen. In sommige gevallen biedt een vervroegde sluiting of intrekking van de vergunning het meeste soelaas. Een ingezet handhavingstraject wordt bij voorkeur zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk doorgezet. “Het exploiteren van een horecaonderneming brengt bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee. Ik vertrouw er op dat de horecaondernemers zich bewust zijn van de consequenties indien de nieuwe regels worden overtreden,” aldus de burgemeester.

Hij onderstreept het belang om de horecaondernemers goed te informeren over de regelgeving. Zij hebben daarom allemaal een brief hierover ontvangen. Daarnaast vindt binnenkort een informatiebijeenkomst plaats waarin dit onderwerp met de horecaondernemers besproken wordt.

Einde persbericht gemeente.

← Vorig bericht

Nieuw steegje krijgt de naam "Alde Gats".

Uitzending gemist?

Volgend bericht →