Europese subsidie voor natuurplan Vilt

Voorpagina » Toerisme » Europese subsidie voor natuurplan Vilt

Het Kernoverleg Vilt heeft van de provincie Limburg bericht ontvangen, dat de aanvraag om het project Natuur- en Recreatieplan Vilt, fase 1, in aanmerking te doen komen voor LEADER-subsidie, is goedgekeurd. Op grond van deze beslissing kan het kernoverleg een Europees subsidie ontvangen van bijna € 35.000,-.
Uit de beschikking van de provincie blijkt, dat het doel van het project is om het gebied zodanig kwalitatief in te richten, dat het voor de inwoners en toeristen uit de omgeving bereikbaar wordt en interessant is om er langer te verblijven en te recreëren. Ook wordt met het project beoogd een gezondere financiële basis te verkrijgen voor de exploitatie van het gemeenschapshuis Cascade.
De totale kosten van fase 1 van het Natuur- en Recreatieplan Vilt bedragen ruim € 110.000,- en door de ontvangst van het Europees subsidie zijn die uitgaven nu geheel afgedekt.
Door de Stichting het Limburgs Landschap zal in deze fase ruim een hectare heideveld worden gerealiseerd, worden zichtlijnen gemaakt naar het Ingendael en de Meertensgroeve, wordt de beplanting van het graft hersteld en worden enkele paden aangelegd.
Het Kernoverleg zal – in voortgezet overleg met alle betrokkenen – het gebied van het tweede sportveld opnieuw inrichten, het huidige speelterrein aanpassen en uitbreiden met een natuurspeeltuin en twee jeu de boules banen aanleggen.
Met deze werkzaamheden kan naar verwachting dit voorjaar gestart worden, zodra de grond van het sportterrein door de gemeente Valkenburg aan de Geul aan Het Limburgs Landschap verkocht is.

← Vorig bericht

Sluiting basisscholen item in commissie

Wethouder overlegt met inwoners en provincie

Volgend bericht →