Evaluatie digitaal parkeren is klaar

Voorpagina » Toerisme » Evaluatie digitaal parkeren is klaar

Nu het digitaal parkeersysteem al anderhalf jaar in gebruik is, werd het tijd voor een evaluatie. De gemeenteraad heeft daarom gevraagd. Het college heeft deze evaluatie in het najaar uitgevoerd. Diverse resultaten hebben wij reeds eerder bekend gemaakt. Nu ligt het gehele rapport ter inzage voor raadsleden en burgers.
Aan de evaluatie lagen vijf bewonersbijeenkomsten ten grondslag. “Daar kwam 10% van de inwoners opdagen. Dat deel dat nog steeds vragen heeft”, aldus wethouder Claudia Bisschops. “90% gaat goed om met het systeem”.
Bij parkeerbedrijf P1 zijn ruim 2500 adressen aangemeld. 55% van de inwoners maakt gebruik van het digitale parkeersysteem. Het aantal deelnemers stijgt maandelijks, meldt de wethouder. “Tijdens de bewonersbijeenkomsten heeft P1 ook geholpen om vragen te beantwoorden.”
Ondanks deze gebruikerscijfers worden toch diverse aanpassingen doorgevoerd. Er komt in 2019 een nieuwe app die voor iedereen te downloaden zal zijn. De bebording per wijk zal bekeken en aangepast worden. Het aanmelden van bezoek in de avonduren zal niet aangepast worden. Wel het oneigenlijk gebruik van de toeristen die op plaatsen van gebruikers parkeren wordt aangepakt. En in Broekhem Zuid wordt het parkeergedrag gemeten tussen 1 november en 1 april 2019. Op die laatste datum start de nieuwe parkeerregistratieperiode. En in Broekhem Noord zal een bewonersenquete gehouden worden of er in de wijk ook digitaal parkeren ingevoerd wordt of niet.
Wethouder Claudia Bisschops benadrukt dat zij bestuurder is die raadsbesluiten uitvoert. “In 2012 heeft de raad dit digitale systeem geaccordeerd. En dat wordt uitgevoerd. En niet teruggedraaid.”
KLIK HIER om de bewonersevaluatie digitaal parkeren te lezen.
Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Sjinborn dames 1 bekert verder

Jan Schrijen stapt op bij LVO

Volgend bericht →