Eerste evaluatie Kerstmarkt

Voorpagina » Toerisme » Eerste evaluatie Kerstmarkt
Het college van burgemeester en wethouders heeft een korte evaluatie van Kerststad Valkenburg opgesteld die komende woensdagavond in de commissie Economie en Toerisme besproken wordt.
Resultaten
De gemeente ontving € 800.000,- aan indirecte inkomsten tijdens de afgelopen Kerstmarktperiode. De indirecte kosten worden als volgt uitgesplitst:
€ 50.000,- aan precariobelasting,
€ 140.000,- vermakelijkheden retributie,
€ 225.000,- aan parkeerinkomsten,
€ 190.000,- aan toeristenbelasting en
€ 195.000,- uit de exploitatie Polfermolen.
Het totaal aantal bezoekers aan Kerststad Valkenburg bedroeg 290.000. “Die leveren de gemeente in totaal afgerond ongeveer 9 miljoen euro op”, aldus B&W.
Er kwamen 915 bussen naar de Kerststad. In 2017 waren er dat 892. Het overloopterrein voor bussen in de Heek is in 2019 geen optie meer. TV Valkenburg publiceerde een bericht dat er gewerkt wordt aan en nieuwe parkeermogelijkheid in de Beekstraat. Een succes werd kinderkerststad met circa 2000 deelnemende kinderen.
Voor een algehele specificatie en een vergelijking met vorige jaren klik hier.
Verbeterpunten
De kosten voor het uitvoeren van algemene verkeers- en veiligheidsmaatregelen rond de Kerstmarkt in de Gemeentegrot bedroegen € 201.000,-. “Uit opmerkingen van bezoekers en uit eigen ervaring van de gemeente liet de kwaliteit van de aangeboden producten regelmatig te wensen over. In 2019 zal een verdere kwaliteitsslag plaatsvinden waarbij er nog meer aandacht zal gaan zijn voor streek- en duurzame producten, typische kerstproducten en buitenlandse producten die uniek zijn voor de Nederlandse markt. “De werving daartoe is al gestart”, aldus een passage uit de nota. De gemeente wilde samen met de cateraar Quality Days en Oseven door middel van een breed cultureel programma spreiding van bezoekersstromen in de Gemeentegrot bereiken. Dit is niet gelukt.


Er komen nog stukken
De algemene enquête onder de bezoekers van de Kerstmarkt in de Gemeentegrot ontbreekt nog. Evenals de definitieve financiële balans. Een voorstel voor een evaluatie wordt woensdag 13 maart tijdens de commissievergadering voor Economie en Toerisme besproken in de raadszaal van het gemeentehuis.
Archieffoto TV Valkenburg
← Vorig bericht

Toch zeven inwonerbijeenkomsten over de Polfermolen

Protestactie voor een goed pensioen

Volgend bericht →