Evaluatie Kerststad: veel woorden, nog weinig wol

Voorpagina » Toerisme » Evaluatie Kerststad: veel woorden, nog weinig wol

26 conclusies en aanbevelingen, 30 aandachtspunten en opmerkingen, 26 uitdagingen voor 2018, 2019 en verder. Die vormen de belangrijkste inhoud van de 44 bladzijden dikke evaluatienota Kerststad Valkenburg 2017. Uitgebracht door het college van burgemeester en wethouders. Wethouder Claudia Bisschops laat bovendien weten dat er nu nog geen plan van aanpak is. Dat komt later. Dan pas zullen de uitdagingen nader zijn uitgewerkt in beleid en financiën.
Dus nu nog slechts woorden. Toch bevat de evaluatienota ook wel enkele concrete zaken. Zoals bijvoorbeeld ontwikkelingen die de huidige succesformule van de Kerststad bedreigen:
Naast steden als Aachen, Maastricht, Hasselt en Liège, profileren in de (eu)regio zich steeds meer steden als Kerststad. Er komt meer aanbod in een relatief klein gebied; Bezoekers zijn voor een groot deel tevreden over de attracties en voorzieningen in onze gemeente. Echter, daarnaast worden ook geluiden gehoord als “Weinig nieuwe initiatieven, altijd weer dezelfde attracties, dezelfde indeling van de markten”;
De drukte tijdens met name de weekenden heeft effect op de doorstroming van het verkeer, de wachttijden voor de attracties, waardoor mensen op zoek gaan naar een andere – rustigere – Kerststad of markt. De drukte leidt ook tot irritatie bij de eigen bewoners en bedrijven die klagen dat zij niet of nauwelijks bereikbaar zijn of dat mensen uit de regio Valkenburg mijden.
De drukte rond attracties en de Kerstparade maakt en de ervaringen met terroristische dreigingen in de afgelopen tijd, maken dat de druk op de openbare orde en veiligheid steeds groter wordt.
De organisatie en exploitatie van veel attracties wordt voor een deel door vrijwilligers georganiseerd. Zij doen dat in het algemeen goed. Echter, daardoor is een structurele aanpak niet altijd mogelijk.
Ook staan de partijen vermeld die op een of andere manier bij Kerststad Valkenburg betrokken zijn:
De organisaties van de ondergrondse kerstmarkten in de Fluweelengrot en de Gemeentegrot;
De ondergrondse attractie in zand “Kerst in MergelRijk” aan de Daelhemmerweg;
De organisatie van de bovengrondse Kerstmarkten, Santa’s Village en Santa’s Gift
Factory;
Het Museum Romeinse Katakomben voor wat betreft het evenement WISH;
Vertegenwoordigers van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Valkenburg en
het Valkenburgs Ondernemers Collectief;
De coördinatoren van de Kerstparade;
Winters Sprookjesbos;
Het cultureel programma;
De VVV Zuid Limburg;
Het Team Evenementenveiligheid met daarin vertegenwoordigd de Politie, de
GOHR, Brandweer en onze teams Vergunningen, VTH en Openbare Ruimte;
Gemeentelijk Team Communicatie;
Gemeentelijk Team Fysieke en Economische ontwikkeling;
Gemeentelijk Team Vergunningen ;
De concernstaf van de gemeente.
En dan te bedenken dat de inwoners van Valkenburg aan de Geul nog niet eens vermeld worden!
Ook de winst die de gemeente in 2017 geboekt heeft bij Kerststad Valkenburg staat concreet vermeld:

Omschrijving kostensectoren

 
Omschrijving baten

 
 
 
 
 
Op woensdag 27 juni om 19.00 uur bespreekt de commissie Economie, Financiën, Toerisme en Recreatie de evaluatienota.
 

← Vorig bericht

Gepresenteerde marktconsultatie Polfermolen online

Buurtbus blijft rijden

Volgend bericht →