Evaluatie parkeerbeleid uitgesteld

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Evaluatie parkeerbeleid uitgesteld

Wethouder Jef Kleijnen deelde de Raad mee dat de evaluatie van het parkeerbeleid pas per 1 mei 2007 kan plaatsvinden.
De oppositiepartijen waren daar niet blij mee, temeer eerder bepaald is dat begin 2007 een evaluatie zal plaatsvinden.
De oppositie confronteerde Kleijnen met zijn uitspraken uit de tijd dat hij oppositie voerde en zich voor de evaluatie begin 2007 hard maakte. “Hoe legt u dat aan
uw kiezers uit” vroeg Wim Weerts (IBGV).
“Mijn kiezers snappen als ik hun dat mondeling uitleg” antwoordde Kleijnen, waarop Weerts opsprong en de gevleugelde woorden sprak “iedereen persoonlijk ?”
PvdA-IBGV-VVD en CDA dienden een motie in om de evaluatie te vervroegen. Deze werd door het College ontraden.
Met 10 tegen en 7 voorstemmers werd de motie ook verworpen. Enig resultaat voor de oppositie is dat Kleijnen toezegde bijtijds een publicatie te doen.
Eerder op de dag deelde wethouder Kleijnen aan de Raad mee dat er overleg gevoerd wordt met partijen voor het afschaffen van de parkeerbelasting in Valkenburg op zondagen.
Moeilijkheid daarbij is dat voor de gederfde inkomsten een dekking gezocht dient te worden ter grootte van € 30.000,=.

← Vorig bericht

Markt niet naar centrum Sibbe

Individueel muziekonderwijs gered

Volgend bericht →