Exclusieve wandeling in Groeve ‘t Rooth

Voorpagina » Nieuws » Exclusieve wandeling in Groeve ‘t Rooth

Op zaterdagochtend 28 februari om 10 uur. Eerst aanmelden!Tijdens deze wandeling zal er aandacht zijn voor de geologische verschijnselen die in de groeve te bewonderen zijn, maar ook voor de in de groeve aanwezige natuurwaarden. Verborgen vallei Groeve ’t Rooth is een mergelgroeve van ongeveer 45 hectare, die sinds 1938 in gebruik is. Het betreft een dagbouwgroeve die ligt ten noordoosten van Cadier en Keer, bij het buurtschap ’t Rooth. Bij dagbouwgroeves wordt de mergel aan de oppervlakte gewonnen in tegenstelling tot schachtbouw waarbij ondergrondse gangenstelsels ontstaan.
Sinds eind 2003 is het zuidelijke deel van de groeve in eigendom van Stichting het Limburgs Landschap. Het betreft het zogenaamde afgewerkte gedeelte van de groeve. Dat deel van de groeve is na de mergelexploitatie aangevuld met dekgronden, die inmiddels weer met bomen en planten begroeid zijn. In de groeve zijn nog diverse kalkwanden zichtbaar, zodat er een indrukwekkend landschap is te aanschouwen. Een proces als erosie vindt er nog steeds plaats en is er goed te zien. Paradijs voor amfibiën, graafbijen en wespen, vlinders en zeldzame plantenReeds in 1987 kreeg het toentertijd reeds ‘heringerichte’ deel van de groeve (circa 25 hectare) het predikaat “Beschermd Natuurmonument”.
Aanleiding voor deze aanwijzing was de aanwezigheid van diverse soorten beschermde planten en dieren en de grote variatie aan vegetatietypen in de groeve. Deze grote verscheidenheid in soorten en vegetatie komt onder andere door de verschillen in ligging (noord- of zuidhelling), in hoog of laag, wel of geen kalk aan de oppervlakte, etcetera. Op warme plekjes groeit bijvoorbeeld wilde marjolein, terwijl op de beschaduwde wanden juist hele speciale varens groeien. Ook de aanwezigheid van diverse poelen die zeldzame amfibieën herbergen, hebben ertoe bijgedragen dat de groeve als Beschermd Natuurmonument is aangewezen.
Geiten als beheerdersOm de kalkrijke vegetatie in de groeve een kans te geven en om te zorgen dat de poelen in de Groeve niet totaal overschaduwd raken door struiken en bomen, lopen er grazers in de Groeve. Geiten behoren tot de vaste bewoners. Ze krijgen af en toe gezelschap van Konikpony’s en soms grazen er in een vast omrasterd gebied Gallowayrunderen. De geiten en koniks kunnen door de hele groeve lopen om hun kostje bij elkaar te scharrelen. Soms komt u ze tegen, soms is er geen spoor van ze te bekennen. Hoelaat en waar?
De excursie start zaterdagochtend 28 februari om 10.00 uur vanaf de hoofdingang van Groeve ’t Rooth. Deze bereikt u door vanaf de doorgaande weg van Maastricht naar Vaals (de N 278) nog ruim vóór Cadier en Keer, namelijk circa 250 meter na Hotel In den Hoof (Akersteenweg 218), linksaf de Eigen weg in te rijden. Deze weg blijft u volgen tot u aan de linkerzijde een mergelen kalkoven ziet.
U kunt daar rechtdoor de hoofdingang van de groeve inrijden, maar parkeert u uw auto vóór het veerooster; want in de groeve lopen grazers die uw auto zouden kunnen beschadigen. Aanmelden noodzakelijkDe excursie is gratis en duurt ongeveer 2 uur. Denk aan stevige schoenen (of laarzen) en eventueel regenkleding. Voor deze excursie dient u zich van te voren aan te melden bij Stichting het Limburgs Landschap, telefoon: 043-6090051, (evt. inspreken op antwoordapparaat met vermelding van naam, telefoonnummer en aantal personen).
Aanmelden dient te geschieden vóór vrijdagmiddag 27 februari 15.00 uur. Meldt u op tijd aan want er is maar beperkte capaciteit en vol is vol. Let op: in verband met de aanwezigheid van grazers in de groeve mogen honden niet mee met deze wandeling!

← Vorig bericht

Met Aswoensdag is de vastelaovend voorbij

Vragen over Wilhelminalaan

Volgend bericht →