Excursie in het Beneden-Geuldal

Voorpagina » Nieuws » Excursie in het Beneden-Geuldal

Door de natuurgebieden Ingendael en Bergse HeideOp zondagochtend 13 mei kunt u, onder begeleiding van Limburgs-Landschap-Geuldalgids Fried Strolenberg een wandeling maken door de natuurgebieden Ingendael en de Bergse Heide. Tijdens deze wandeling is er speciale aandacht voor alles wat groeit en bloeit en voor de natuurontwikkeling die de laatste tien jaar heeft plaats gevonden in Ingendael.
Nieuwe natuur
Het natuurontwikkelingsgebied Ingendael ligt in het Beneden-Geuldal tussen Valkenburg en Houthem. Een deel van de voormalige landbouwgronden in dit gebied is sinds 1996 eigendom van Stichting het Limburgs Landschap. Het Waterschap Roer en Overmaas heeft vanaf die tijd alle oeververstevigingen langs de Geul in Ingendael weggehaald. Hierdoor begon de beek zich voor het eerst in misschien wel duizend jaar weer zijdelings te bewegen. Ze ondermijnt daarbij de oevers, zodat er ook bomen in het water vallen. Zo’n boom ontregelt de hoofdstroom en zorgt voor extra erosie. In de steile oeverwanden kunnen ijsvogels nestelen en op de nieuwe grindbanken kiemen wilgen en elzen. Hierdoor keert het karakteristieke ooibos (bos dat goed tegen overstroming kan), weer langs de Geul terug. Zo ontstaat een dynamisch en natuurlijk beekdallandschap.
Begrazing in het Geuldal
De graslanden in Ingendael zijn sinds 1996 aan landbouwkundig gebruik onttrokken en teruggegeven aan de natuur. Vrijwel het enige beheer dat er plaatsvindt is begrazing door kleine kuddes Gallowayrunderen en Konikpaarden. Door jaarrondbegrazing in lage dichtheden wordt getracht een afwisselende soortenrijke vegetatie te krijgen. Verder zorgen de grote grazers door hun graasgedrag dat Ingendael niet dichtgroeit met bos. Dit jaar zijn er weer twee Galloway-kalfjes in Ingendael geboren. Altijd leuk om te zien, maar houd wel afstand, want de ouderdieren beschermen hun jongen!
Meegenieten? Wandel dan mee met deze excursie op zondagochtend 13 mei!
Hoelaat en waar?
De excursie start zondagochtend 13 mei om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats bij Hostellerie / Grand Café de Brakke Berg, Wolfsdriesweg 10 te Geulhem/ Berg en Terblijt. De excursie is gratis en duurt ongeveer 2 uur. Denk aan stevige schoenen (of laarzen) en zo nodig regenkleding.
Let op: in verband met de aanwezigheid van halfwilde koeien en paarden in de natuurgebieden mogen honden niet mee met deze wandeling!

← Vorig bericht

Wandelaar levert unieke prestatie

"Tuup" mei-den geknakt

Volgend bericht →