Excuses van Vankan geaccepteerd door raad

Voorpagina » Toerisme » Excuses van Vankan geaccepteerd door raad

Slechts 4 agendapunten op de raadsvergadering in Valkenburg en toch een lange zit met onderbrekingen. En het begon allemaal met een “verliezer” die later als “winnaar” de vergadering kon verlaten. Wethouder Carlo Vankan (A.B.) bood namelijk om te beginnen zijn excuses aan dat de dekking van dit project niet correct in de jaarstukken vermeld stond. Hij sprak hiervoor een welgemeend “sorry” naar de raadsleden, die allemaal zijn excuses aanvaarden,
Waar het om ging: de herinrichting van het noordelijk deel van het Leeuwterrein. Geraamde kosten ca. € 900.000,-. Helaas was dit bedrag in de begrotingsvergadering niet op de juiste plaats ingevuld bij de strategische reserve en dat was niemand van de raadsleden opgevallen tijdens die begrotingsvergadering op 6 november 2018.
En dus vroeg Corry Fulmer (P.G.P.) nog maar eens wat onder “strategische reserve” verstaan moet worden en of dat door de raad nu eens duidelijk voor de toekomst kon worden vastgelegd. Als enige van de raadsfracties gaf zij toe dat de correcte invulling van dit bedrag haar in die vergadering – net zoals alle andere fracties – niet was opgevallen. In de 2 miljoen die hiervoor gereserveerd werden zat wel een post van € 450.000,-.
Dat gaf Niels Dauven (A.B.) de mogelijkheid om namens zijn fractie te zeggen dat hij het project ondersteunde maar de ontbrekende € 450.000,- niet wilde vrijmaken uit de strategische reservepot maar via de kaderbrief in mei eventueel over wilde hevelen uit de post ‘algemene middelen’. Hij diende hiervoor, na een schorsing, een amendement in, hiertoe uitgedaagd door Corry Fulmer van P.G.P. Hierop vroeg Math.Knubben (C.D.A.) ook een schorsing aan.
Het amendement werd vervolgens met 9 stemmen vóór en 8 tegen door de raad aangenomen.
Wethouder Vankan zegde nog toe aan Math.Knubben (C.D.A.) dat hij in februari de raad wil meenemen in een gezamenlijke uitwerking van het definitieve voorstel over dit project en dat nogmaals bekeken gaat worden of de aanbesteding klopt. Wethouder Claudia Bisschops (C.D.A.) bevestigde ook dat dat de strategische lijst nog eens volledig tegen het licht gehouden zou worden. Door samenvoeging van projecten zijn misschien nog gelden vrij te spelen of zaken beter op de kaart te zetten.
Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

200 Volleyballers in Polfermolen

Geul gebruiken als waterkrachtcentrale vraagt P.G.P.

Volgend bericht →