Extra geld voor realisatie Stadsgracht Halderpark.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Extra geld voor realisatie Stadsgracht Halderpark.

Met renovatie en herbouw poorten klaar voor 31-12-2014.De gemeente Valkenburg aan de Geul krijgt van de provincie Limburg extra financiën voor de realisatie van de stadsgracht Halderpark langs de Wilhelminalaan. Daarnaast worden vóór 31 december 2014, de reconstructie van de Grendelpoort, de herbouw van de Geulpoort en de herinrichting van de openbare ruimte fase 2, 3 en 4 gerealiseerd. "Een forse klus", volgens burgemeester Martin Eurlings. "Daarbij wordt Middeleeuws Valkenburg gerenoveerd en de positie van Valkenburg zal daardoor verstevigd worden. De provincie beoordeelt het plan positief".

De gemeenteraadsleden zijn donderdagavond ingelicht omtrent de resterende deelprojecten en de extra financiële bijdrage van de provincie in de realisatie van de stadsgracht en de renovatie van de omgeving. Hoeveel de provinciale bijdrage zal zijn, maakt deputé Noël Lebens zaterdagmiddag bij de feestelijke ingebruikname van het Historisch Centrum bekend.

De gemeente Valkenburg aan de Geul zal in ieder geval 5 ton bijdragen. "Dat is een kleine bijdrage in vergelijking met de bijdrage van de provincie", aldus Eurlings. Het geld wordt door de gemeenteraad vrijgegeven om besteed te worden.

De raad geeft een ‘advies van geen bedenkingen’ af inzake het bestemmingsplan voor het herstel en uitbouw van de Grendelpoort. Er hoeft voor de herinrichting van de Guascostraat, Avondpoelstraat en Hovetstraat geen aanbesteding te worden gehouden. Dat is al gebeurd. Er kan heel snel gestart worden met de renovatie van die straten. De bestrating van de Kerkstraat en Halderstraat krijgt een iets ander karakter. Hoe dat vorm gaat krijgen, wordt nog verder uitgewerkt.

Het geld dat al gereserveerd was voor het herstel van beide poorten in het programma ‘Hart voor Valkenburg’, wordt overgeheveld naar het programma ‘Historisch Centrum’. Daarmee wordt 8 ton vrijgemaakt voor besteding in het nieuwe winkelcentrum.

De stadsgracht Halderpark langs de Wilhelminalaan verandert het park in een vijver. Aan de kant van het Halderpark komen trappen over de gehele lengte van de straat. Aan de kant van de Wilhelminalaan wordt de bestaande balustrade verwijderd waardoor de vijver een open karakter krijgt. De vijver dient straks als waterbuffer voor het regenwater dat vanaf de Daalhemmerweg komt. De tijdelijke opvang maakt het mogelijk het regenwater gedoseerd af te voeren naar de Geul. De stadsgracht krijgt een unieke vormgeving en zal toegankelijker gemaakt worden voor het publiek.

Er kunnen kleine evenementen georganiseerd worden. Er zal meer levendigheid zijn dan nu, vertelt burgemeester Eurlings.

De hier getoonde ontwerpen van de stadsgracht Halderpark zijn van bureau 3D Geo Media en zijn schetsontwerpen. Zeker nog geen definitieve ontwerpen.

← Vorig bericht

Martin Stevens Fonds toont bijzondere film.

Senehasa bezoekt Sri Lanka.

Volgend bericht →