Feest bij Inter Nos in Schin op Geul

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Schin op Geul » Feest bij Inter Nos in Schin op Geul

Met een huldiging van acht jubilarissenZaterdag 2 december viert het Zanggezelschap Inter Nos uit Schin op Geul groot feest. Die dag worden maar liefst acht jubilarissen in het zonnetje gezet.
Ieder van hen is een grote steunpilaar van het koor.
Jef Schrijvers wordt gehuldigd vanwege zijn diamanten jubileum en is 60 jaar lid. De diamanten feesteling van het gezelschap. Jef zingt nog steeds zijn 1e tenor partij met verve. Op 18 jarige leeftijd trad Jef al toe tot het toenmalig nog vrij jonge zanggezelschap en was al een versterking voor het toenmalig klein gezelschap. In de 70e jaren zong Jef de 1e tenor solo’s van het Koor. In 1986 trad Jef toe tot het bestuur en bleef bestuurslid tot 1996. Zijn solistisch optreden heeft beëindigde hij wegens zijn leeftijd maar Jef is nog steeds een ondersteuning voor de 1e tenoren.
Piet Jennekens viert zijn robijnen jubileum en is 40 jaar lid. Hij was steeds een ondersteuning voor de 1e tenor partij, maar heeft helaas wegens gezondheidsredenen zijn actief zingen moeten beëindigen. Hij blijft de vereniging trouw en is bijna ieder concert of activeit aanwezig om dan met zijn vrienden te genieten van de uitvoeringen van het koor.
Huub van Weersch viert ook zijn robijnen jubileum en is 40 jaar lid van het koor
Huub zingt 40 jaar al trouw zijn eigen partij bij de 1e tenoren. Hij is van 1975 tot 1980 bestuurslid geweest en heeft de functie van 2e penningmeester vervuld. In maart 1994 werd Huub opnieuw gekozen als bestuurslid en had zitting als afgevaardigde van het bestuur in de muziekcommissie. Hij bleef die functie vervullen tot 1997 en moest toen zijn bestuurslidmaatschap beëindigen wegens zijn drukke baan bij de Papierfabriek.
Paul van Weersch viert ook zijn Robijnen jubileum en is 40 jaar lid van het koor. Paul zingt ook al 40 jaar zijn partij bij de 1e tenoren. Paul werd in 1979 bestuurslid en vervulde de taak van 2e secretaris. In 1980 werd Paul plaatsvervangend voorzitter en werd in 1981 gekozen tot voorzitter. Hij bleef deze functie vervullen tot April 2000. Hij stelde zich toen niet meer herkiesbaar, maar bleef wel zitting houden in de muziekcommissie welke functie hij nog tot op heden vervuld.
Peter van Weersch viert ook zijn Robijnen jubileum en is 40 jaar lid van het koor. Peter zingt zijn partij al 40 jaar bij de 2e tenoren en is hier een stuwende kracht bij. Verder vervult Peter de functie van Archivaris en beheert deze via zijn computer tot in de puntjes. Verder verzorgt Peter de Website van de vereniging.
Jac Blom viert zijn zilveren Jubileum en is 25 jaar lid van het koor. Jac zingt met overtuiging de 2e tenor partij al ruimschoots 25 jaar. Verder is jac geruime tijd commissielid van de muziekcommissie geweest.
Mathieu Kockelkoren tenslotte viert ook zijn zilveren jubileum bij het koor en is 25 jaar lid van het koor. Jeu zoals hij in de volksmond wordt genoemd is een trouw lid en versterkt de baritons al 25 jaar met zijn zachte en warme stem. Ondanks zijn drukke werkzaamheden is hij iedere repetitie en indien mogelijk ieder uitvoering aanwezig.
Als laatste dan onze dirigent Leo van Weersch die op deze avond gehuldigd wordt met zijn zilveren jubileum als Dirigent van het zanggezelschap Inter Nos.
De vereniging heeft veel te danken aan Leo, hij heeft de vereniging veel hoogte punten bezorgd. Onder zijn deskundige leiding zijn er talloze mooie en luisterrijke concerten verzorgd zowel in binnen en buitenland. Als afsluiting op zijn jubileumjaar wordt er op 28 okt 2007 een jubileumconcert gegeven, plaats van dit concert wordt nog nader bepaald.
Deze jubilarissen gebruiken niet alleen hun stem, maar steken bovendien regelmatig hun handen uit de mouwen als het bestuur hulp nodig heeft. Wanneer er extra werkzaamheden zijn bij de concerten.
Dus zaterdag 02 december is er voor het koor alle reden om deze jubilarissen te danken voor de geweldige inzet en betrokkenheid die zei in de afgelopen jaren hebben getoond.
De feestelijkheden starten om 15:30 uur in het clublokaal ( Hotel Salden) van Mannenkoor Inter Nos. Intern zullen dan de jubilarissen gehuldigd worden, hierna worden de families en genodigden de gelegenheid gegeven om de jubilarissen te feliciteren.
Dan is het mogelijk dat een afgevaardigde van de KNZV de speldjes uitreikt. Om 17:00 uur volgt dan een Limburgse koffietafel. Om 19:00 uur wordt een H. Mis opgedragen waarin het koor de gezangen verzorgt. Om 20:15 uur is dan een receptie waarin genodigden en symphatisanten van het koor van harte welkom zijn om de jubilarissen te feliciteren.
Aansluitend hierop volgt dan een gezellig samenzijn.

← Vorig bericht

Christmas Parade, iedere woensdag- en zaterdagavond

Start nieuwbouwcomplex Nieuweweg

Volgend bericht →