Traditioneel wordt dit feest in de kerk gevierd met de zegening van de “kroedwösj”. Deze brengt volgens de overlevering bescherming tegen allerhande soorten gevaar in en om de woning.
In de Mauritiuskerk in Schin op Geul wordt dit feest gevierd op zondag 13 augustus.
Bij die gelegenheid wordt de hoogmis om 10.30 uur opgeluisterd door de bekende Limburgse zanger Paul van Loo.

Diezelfde zondag 13 augustus vindt om 15.00 uur de jaarlijkse ziekenzegening en wijding van kruiden, de zgn. kroedwösj, gevolgd door een Eucharistieviering plaats aan de Lourdesgrot op de Cauberg in Valkenburg-centrum.