Fietsenstalling en openbaar toilet in het digitale tijdperk

Voorpagina » Toerisme » Fietsenstalling en openbaar toilet in het digitale tijdperk
In de Kadernota 2017 komt de kans bij de herinrichting van het Walramplein om daar een openbaar toilet en een bewaakte fietsenstalling te realiseren aan de orde. Burgemeester en wethouders zijn, zo lijkt het, niet erg enthousiast over deze wens vanuit de raad. “Het is geen wettelijke verplichting”, zo zegt het college. Alsof dat voor vele wensen van het college ook niet het geval is. Ook roept het college uit: “het woord is aan U”. Een dergelijke krachtige oproep vindt men nergens anders in de Kadernota 2017.
Wel draagt het college een aantal varianten aan. Met de conclusie dat als de raad besluit de kans van nu aan te grijpen dat dan het college een voorkeur heeft voor een bewaakte fietsenstalling en een openbaar toilet. De kosten – € 79.500,= in het eerste jaar en daarna structureel € 37.000,= per jaar – zijn al wel door het college in de Kadernota verwerkt.
Opvallend is dat deze voorkeur van het college een traditionele oplossing betreft: gedurende het seizoen, dagelijks van 07.00 tot 24.00 uur, stallen van de fiets in een ruimte met bewakend personeel. In deze ruimte van de toezichthouders moet dan een toilet komen. Toegankelijk via een aparte deur.
Geen variant waarin de streepjes- of qr-code het werk doet. Bij vele toerfietstochten zorgt zo’n code er voor dat de fietser zijn/haar fiets veilig kan stallen en weer kan komen ophalen. Ook geen variant met toiletten bij de toegang voorzien van tourniquets. Zoals te vinden zijn in steeds meer benzinestations langs de snelweg. De kosten voor het gebruik van het toilet bedragen bijv. 70 eurocent. Dit digitaal te betalen bedrag wordt dan gedeeltelijke terugbetaald in de vorm van een tegoed van bijv. 50 eurocent. In Valkenburg te besteden bij plaatselijke ondernemers. De niet terugbetaalde 20 eurocent kunnen worden besteed aan de exploitatie.
Veel voorbeelden zijn er al. Veel mogelijkheden dienen zich aan in ons digitale tijdperk. Schrijf een prijsvraag/aanbesteding uit onder ICT-deskundigen of studenten! Met als doel de (wielertoeristen) stad Valkenburg aan de Geul een digitale voorsprong te bezorgen. Ook op het terrein van fietsenstalling en toilet.
Is het gebrek aan enthousiasme bij burgemeester en wethouders er debet aan dat de digitale wereld voor het stallen van fietsen en het toiletgebruik gesloten blijft? Terwijl deze wereld voor wat het parkeren van auto’s betreft zo nadrukkelijk gepromoot wordt via het digitaal parkeren in parkeergarage en op straat. Inclusief de digitale parkeervergunning.
Gemeenteraad, het woord is aan U!
← Vorig bericht

Zeer geslaagd openluchtconcert Walram

Nationaal circus Barani in Vilt

Volgend bericht →