Fietsvoorziening Pr.Beatrixsingel in ijskast

Voorpagina » Toerisme » Fietsvoorziening Pr.Beatrixsingel in ijskast

De fietsvoorziening die de bewoners van Broekhem-Zuid willen, wordt vooralsnog in de ijskast geplaatst. Alle huidige en toekomstige mobiliteitsprojecten die bij de provincie Limburg zijn ingediend, lopen vertraging op. Als reden worden de provinciale verkiezingen genoemd door de woordvoerder van de provincie.
“Op basis van kwalitatieve en kwantitatieve criteria wordt het provinciale bestuur geadviseerd over de nut en noodzaak. Gelet op de vorming van een nieuw college in het voorjaar van 2019 wordt de toepassing van het afwegingskader overgedragen aan een nieuwe coalitie”, aldus de woordvoerder op vragen van TV Valkenburg.
De renovatie van de Pr.Beatrixsingel zou nu in het voorjaar plaatshebben in het kader van het voor Pasen te openen Parcourse op het voormalige Leeuw-terrein. Wethouder Vankan is door de gemeenteraad teruggefloten om met de bewoners in de wijk te overleggen over nog meer aanpassingen aan de weg. Daarbij willen de bewoners een 30km-zone voor de wijk instellen en een vrijliggend fietspad van de weg realiseren. Daarvoor is veel geld nodig waarvoor Vankan de provincie heeft ingeschakeld. Vankan zei eerder deze week dat mochten die plannen doorgang vinden, pas in het najaar op zijn vroegst uitgevoerd kunnen worden. Het aanpassen van de singel aan het drukker wordende verkeer, is door de raad besloten. Die gelden liggen klaar.
Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Brandweer Valkenburg vouwt 1700 brieven

Twee optochten via TV Valkenburg

Volgend bericht →