Financiële compensatie door zeer hoge gasprijzen

Voorpagina » Nieuws » Financiële compensatie door zeer hoge gasprijzen

Het college van Burgemeester en Wethouders is van plan om inwoners die in de bijstand zitten € 200,- voorschot te geven. Ook andere inwoners die in de financiële problemen komen door de zeer hoge gasprijzen, kunnen zelf daarvoor te zijner tijd een aanvraag indienen.

Schandaal
Wethouder Financiën Niels Dauven laat desgevraagd weten het “een grof schandaal te vinden dat het Rijk in januari aankondigde inwoners te compenseren maar vervolgens geen besluit daarover neemt. Ik heb vanmorgen in het college van B&W, samen met Remy Meijers van Sociaal Domein, de kwestie besproken. Het gehele college staat achter het voornemen,” aldus Dauven.

Achteraf
Dauven gaat er van uit dat het uit te keren geld door het Rijk terugbetaald wordt. “Dat is ook gebeurd bij het uitkeren van de coronagelden. In Valkenburg aan de Geul zitten circa 350 personen in de bijstand. Het gaat in eerste instantie om een bedrag van € 70.000,-.”

← Vorig bericht

Mooie en belangrijke zege voor S.E.C.-heren

VIDEO Attracties Valkenier worden afgebroken

Volgend bericht →