Financiële gevolgen voor gemeente onduidelijk.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Financiële gevolgen voor gemeente onduidelijk.

Crisis houdt aan, korting op Rijksbijdrage noopt tot bijstelling.Met het uitbrengen van de Kadernota 2013, zeg maar de Voorjaarsnota van de gemeente Valkenburg aan de Geul, is nog geen duidelijkheid te geven over de financiële positie van de gemeente. "De inkomsten staan onder druk", zegt wethouder Meijers, "maar de gemeente heeft een stevige basis als we vasthouden aan de ingeslagen weg".

Voor het ontwikkelen van nieuw beleid is geen extra geld beschikbaar. "Gaat de gemeenteraad akkoord met de nieuwe projecten, zal de gemeenteraad de financiële dekking moeten vinden", waarschuwt Meijers.

De Kadernota 2013 wordt maandag 17 juni vanaf 19 uur in de gezamenlijke commissie ABA/EFT besproken.

← Vorig bericht

Rumoer in centrum zijn incidenten.

Aanpassingen kruispunt in september klaar.

Volgend bericht →