Wateroverlast: Financiële hulp voor gedupeerden ramp in Valkenburg aan de Geul

Voorpagina » Nieuws » Wateroverlast: Financiële hulp voor gedupeerden ramp in Valkenburg aan de Geul

Woensdagmiddag 21 juli gaf burgemeester Daan Prevoo een persconferentie voor de landelijke en regionale media over de wateroverlast in zijn gemeente. Hierbij waren ook aanwezig Monique Princen namens MKB Limburg en Geeke Feiter namens het Verbond voor Verzekeraars.

Totale schade
Een met naam en faam bekend staande schade-expert heeft de schade voor de gemeente Valkenburg aan de Geul getaxeerd op 400 miljoen euro, onderverdeeld in € 200 miljoen materiële en € 200 miljoen bedrijfsschade. Dit betreft voor Valkenburg 270 horeca ondernemingen en 180 winkels. Als vergelijking gaf hij aan de getaxeerde schade in het Maasgebied van 150 miljoen euro. Verder werden ca. 2000 mensen geëvacueerd en ondergebracht in hotels en vakantiewoningen. Er werden 2300 huishoudens getroffen waarvan 700 niet of pas op zeer lange termijn naar hun woningen kunnen terugkeren en waarvoor acute opvang in gezinsverband wordt gevraagd. Er is een crisisteam gevormd uit diverse instanties zoals slachtofferhulp, kinderopvang en psychiatrie voor intensieve hulpverlening op langere termijn aan de gedupeerden.

Nieuwe noodverordening buitengebied
Doordat ernstige vervuiling is opgetreden door water, gemengd met chemicaliën uit kelders en omdat de GGD heeft gewaarschuwd voor een gezondheidsrisico in een groot gebied, heeft de burgemeester vanaf heden een nieuwe noodverordening uitgevaardigd voor het buitengebied. De Groene Brigade is opgeroepen om in deze gebieden, grenzend aan het stedelijke gebied, mensen de toegang te ontzeggen en eventueel verbaliserend op te treden. 

Geeke Feiter, verbond verzekeraars

Polisvoorwaarden oprekken
Voor het begin van de persconferentie werd door verzekeraars Achmea, Interpolis en Centraal Beheer medegedeeld dat zij de polisvoorwaarden, daar waar nodig, zullen oprekken en dekking zullen geven aan schade door neerslag in het algemeen. Er worden geen uitzonderingen gemaakt voor hemelwater of overstromingswater. Overgelopen buffers zullen aangemerkt worden als secundaire waterkering, die in afwijking van de polisvoorwaarden wel vergoed worden. Bovendien zullen gelden beschikbaar komen uit de W.T.S. (Wet Tegemoetkoming bij Schade, red.) op landelijk niveau. Zij zien deze interpretatie van hun eigen voorwaarden als een maatschappelijke plicht.
Monique Princen, voorzitter M.K.B. Limburg, zegde toe dat MKB op alle manieren met Bouwend Nederland gaat proberen om bouwvakkers in te zetten voor een snelle wederopbouw. Herstel zal echter wel 3 tot 6 maanden gaan duren, is de verwachting.

Foto’s Hein Reuters, TV Valkenburg

← Vorig bericht

Wateroverlast: Verzekeraars breken polis open

Wateroverlast: Burgemeester Prevoo zit er bovenop PLUS VIDEO

Volgend bericht →