Financiële ondersteuning aan Valkenburgse Kegelbond

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Broekhem » Financiële ondersteuning aan Valkenburgse Kegelbond

De kegelopzetmachine is na 60 jaar defekt geraakt Valkenburg aan de Geul is uitgeroepen tot “Sportgemeente 2006”. In het Valkenburgse wordt echter een tak van sport beoefend waaraan in het algemeen van gemeentewege weinig aandacht wordt geschonken. Een sport echter die de naam “Valkenburg” reeds decennia lang nationale bekendheid gaf. Ik bedoel hier de kegelsport . Binnen het Valkenburgse is namelijk sinds januari 1923 de VKB, of te wel de Valkenburgse Kegelbond, actief. Een bond waarvan de aangesloten kegelclubs door de jaren heen excellente resultaten wisten te boeken bij de Limburgse en Landelijke kegelcompetitie. Nog steeds worden er klinkende resultaten geboekt waardoor de naam “Valkenburg” een begrip is in de Nationale Kegelwereld. Thans nog behoort de VKB tot de top-4 in Nederland.
Laatstelijk nog in 2006 werd men kampioen van Nederland in de overgangsklasse naar de ere-afdeling. Binnen de VKB zijn thans nog 6 verenigingen actief in de wedstrijdcompetitie. Het merendeel van de leden zijn 55+, zowel in de categorie dames als heren. Deze senioren beleven aan de kegelsport een bijzondere manier van ontspanning.
De huidige kegelclubs zijn afkomstig uit Valkenburg-C en Broekhem en hebben thans hun enige kegelhome in café De Bemel te Broekhem.
Binnen de commissie CSWO en ook binnen de gemeenteraad is de kegelsport nooit onderwerp van gesprek geweest. De VKB kon zich namelijk redelijk goed bedruipen en heeft nimmer aanspraak gemaakt op de gemeente. Sinds 2000 ontvangt men per jaar Euro 425,= subsidie. De VKB is ook vertegenwoordigd in de Valkenburgse Sportraad.
Sinds februari 2007 staat de Valkenburgse Kegelbond echter voor een groot dilemma. De kegelopzetmachine is namelijk na 60 jaar defekt geraakt waardoor de 2 kegelbanen zijn afgekeurd. De VKB heeft begin maart 2007 een verzoek ingediend bij het college van B en W voor financiële ondersteuning. Er heeft ook een persoonlijk gesprek plaatsgevonden tussen wethouder Dauven en de secretaris van de VKB, de heer Smeets met het dringende verzoek samen naar een oplossing te zoeken.
Ik heb afgelopen week een bezoek gebracht aan kegelhome De Bemel in Broekhem en hier gesproken met de secretaris van de VKB. De goedkoopste oplossing zijn 2 stuks gereviseerde kegelopzetmachines met ballift.
Inclusief btw spreken we dan over een bedrag van dik Euro 5000,= De VKB is niet kapitaalkrachtig genoeg om dit bedrag zelf op te hoesten.
Als de kegelbanen weer goedgekeurd worden is de VKB bereid in de toekomst een gehandicapten kegelen te organiseren onder begeleiding.
De gehandicapten kegelsport is momenteel zelfs erkend en aangesloten bij de Nationale kegelbond. Ook ouderen die graag buiten clubverband een balletje willen gooien kunnen hiertoe in de toekomst eveneens onder begeleiding terecht bij de VKB.
In september 2007 begint de nieuwe competitie en zal er een oplossing gerealiseerd moeten zijn. Anders zijn de Valkenburgse kegelclubs genoodzaakt in Maastricht de kegelsport te gaan beoefenen en gaat de VKB langzamerhand op in de Maastrichtse kegelbond. Dat is toch het laatste wat we willen. Het zou de doodsteek zijn voor de roemrijke Valkenburgse kegelhistorie!
Ik wil er dan ook namens de fractie IBGV bij de wethouder voor pleiten er al het mogelijke aan te doen om samen met de VKB tot een financiële oplossing te komen.
Wethouder Dauven antwoordde dat hij de zaak in behandeling heeft en zal trachten in goede samenspraak met de VKB tot een oplossing te komen. Bij een te voteren krediet zal de zaak terug moeten naar de gemeenteraad toe.
Piet Bisschops, raadslid IBGV.

← Vorig bericht

Stichting gaat grote evenementen in Valkenburg organiseren

Uitslagen en verslagen 07-04-2007

Volgend bericht →