Financiële ondersteuning aangevraagd voor 200 betaalbare woningen

Voorpagina » Nieuws » Financiële ondersteuning aangevraagd voor 200 betaalbare woningen

Bij het opstellen van de gebiedsvisie voor Valkenburg-Oost is gebleken dat er mogelijkheden zijn voor woningbouw. Hoe dit er concreet uit komt te zien, zal nog verder worden onderzocht en uitgewerkt. Vooruitlopend op concrete plannen heeft de gemeente wel al een subsidieaanvraag bij de Rijksoverheid ingediend voor de ‘Woningbouwimpuls’. Met deze regeling kunnen gemeenten een bijdrage krijgen om het tekort aan betaalbare en geschikte woningen op te lossen.

Circa 200 betaalbare woningen
De ‘Woningbouwimpuls’ geeft specifieke aandacht aan de bouw van betaalbare woningen, zodat het woningaanbod voor starters en mensen met een laag of middeninkomen vergroot wordt. In Valkenburg-Oost zou het gaan om circa 200 woningen in het stedelijk gebied. Als de subsidie wordt toegekend is er drie jaar tijd om te starten met het bouwen van de eerste woningen. Binnen 10 jaar moeten de woningen dan gereed zijn.

Watersnoodramp
Tijdens de watersnoodramp in juli werd een groot deel van Valkenburg-Oost overstroomd. In de gebiedsvisie wordt uitgegaan van een toekomstbestendige inrichting, bijvoorbeeld door klimaat-adaptieve woningbouw. Dit betekent dat nieuwe woningen zo gebouwd worden dat ze bestand zijn tegen extreem weer als gevolg van klimaatverandering. Een definitieve versie van de gebiedsvisie voor Valkenburg-Oost zal in december 2021 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

← Vorig bericht

Uitslag bekerwedstrijd en programma komende zondag

Wereld Alzheimer Dag: Ode aan pa Pinckers

Volgend bericht →