Financiële tegenvallers uit de 'Kadernota 2016'

Voorpagina » Toerisme » Financiële tegenvallers uit de 'Kadernota 2016'

De halfjaarlijkse financiële cijfers, genoemd in de zgn. Kadernota 2016′ zijn bekend. Er staan de nodige nieuwtjes vermeld zoals…….
– Er loopt nog een discussie over ‘meerwerken’ die de aannemer heeft gedeclareerd bij de Geul- en Grendelpoort;
– Ontoereikende budgetten om het hoogwaardig materiaal, het straatmeubilair en de dynamische afsluitmiddelen in Valkenburg-c. te onderhouden;
– Nadeelcompensatie voor ondernemers bij de gemeente: onduidelijkheid wie hoeveel krijgt;
– Vertrek Stella Maris College Broekhem uit Valkenburg aan de Geul kan gemeentekas 1 tot 2 ton per jaar gaan kosten;
– Renovatie Algemene Begraafplaats Cauberg gaat 4 ton kosten.
We gaan de koppen verder verduidelijken:
De werkzaamheden aan de Geul- en Grendelpoort zijn afgerond. Maar er loopt nog een discussie over ‘meerwerken’ die de aannemer heeft gedeclareerd. Ook over de door de gemeente in rekening gebrachte boete voor het overschrijden van de overeengekomen maximale bouwperiode is nog geen definitieve uitspraak.
Het voornemen was via het heffen van entree voor een bezoek aan de Geulpoort en door het verhuren van de kiosk bij deze poort jaarlijks € 60.000,- aan gemeentelijke inkomsten te verwerven. Dat lukt niet. De verwachting is dat de huur jaarlijks € 30.000,- gaat opleveren. Daarnaast blijkt nu dat er ook nog een potje voor groot onderhoud moet komen waarin jaarlijks € 15.000,- gestort behoort te worden. Dus geen € 60.000,- aan extra geld maar slechts € 15.000,-.
De beschikbare budgetten zijn waarschijnlijk ontoereikend om het hoogwaardig materiaal, het straatmeubilair en de dynamische afsluitmiddelen in de gereconstrueerde openbare ruimte van de kern Valkenburg te onderhouden en zo nodig optimaal en snel te herstellen.
Een aantal ondernemers uit het centrum van Valkenburg hebben nadeelcompensatie bij de gemeente gevraagd. Dit vanwege nadelen, ondervonden tijdens de reconstructie van het centrum van Valkenburg, inclusief de bouw van het Aan de Kei-complex. De financiële consequenties van eventuele toekenningen van compensatie zijn niet opgenomen in de investeringsopzet van het Centrumplan.
Het college van burgemeester en wethouders is in gesprek met het Stella Maris College om te bereiken dat deze voortgezette onderwijsinstelling afziet van het voorgenomen vertrek uit onze gemeente in 2018. Niet omdat deze voorziening vanuit onderwijskundig oogpunt voor Valkenburg aan de Geul zo belangrijk is, maar omdat bij vertrek de algemene rijksuitkering aan de gemeente daalt met naar schatting € 100.000,- en in de jaren daarna oplopend tot € 205.000,-.
Op de Algemene Begraafplaats aan de Cauberg moeten de galerijgraven worden gerenoveerd voor naar schatting € 413.000,-. Ook de directe omgeving van de gedachteniskapel is aan renovatie toe. Naast de aanleg van een hellingbaan voor mindervaliden dienen de verharding, vlaggenmasten en verlichting te worden vervangen en de beplanting aan de voorzijde te worden gerenoveerd. Kosten: € 45.000,-.
Opvallend puntje daarbij: er zal zoveel als mogelijk gebruik worden gemaakt van restanten basaltverharding, die beschikbaar zijn vanuit het Centrumplan Valkenburg.
Op maandag 4 juli om 19.00 uur bespreekt de raadsadviescommissie Economie, Financiën, Toerisme en Recreatie in het gemeentehuis de door het college opgestelde Kadernota 2016. Als voorbereiding op de raadsvergadering van 11 juli.
Beide vergaderingen zijn openbaar.
Foto Fons Winteraeken, TV Valkenburg © 2016

← Vorig bericht

Propeller onthuld bij oorlogsmonument Oosterweg

Over één maand gaat parkeergarage Aan de Kei open

Volgend bericht →