Financiën van de gemeente zien er goed uit.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Financiën van de gemeente zien er goed uit.

Nu investeren voor opbrengsten in toekomst te garanderen, zegt Eurlings. Het gemeentebestuur kan een goede halfjaarlijkse begroting op 4 juli a.s. presenteren aan de gemeenteraad. "Ik ben nog nooit zo trots op deze kaderbrief geweest als dit jaar", zei Dré Renkens, directeur afd. Financiën van de gemeente. Dit jaar wordt door de gemeente een bedrag van 6 ton overgehouden.

Dit bedrag wordt bij de reserve gevoegd om komend jaar tekorten op te vangen. Het College investeert € 35 miljoen die werkgelegenheid en nieuwe inkomstenbronnen moeten genereren.

De voorgestelde investeringen bestaan uit:
€ 6.1 miljoen: Centrumplan (gedeelte gemeente);
€ 9.6 miljoen: uitbreiding parkeergarage centrum;
€ 6.9 miljoen: investeringen in het onderwijs;
€ 6.8 miljoen: investeringen in rioleringen;
€ 2.0 miljoen: aankoop brouwerijterrein, Grendelpoort renovatie en peuterwerk;
€ 2.6 miljoen: Geulkadeproject en afrit Beekstraat;
€ 1.0 miljoen: voor bedrijfsvoering gemeente.
Eurlings: "Ondanks bezuiniging, ook investeren".

In 2014 houdt het College rekening met een tekort op de begroting van 8 ton. "Dat kan ook lager uitvallen", zegt Renkens. "De effecten van het bestuursakkoord zijn niet in te schatten, maar kunnen alleen maar beter worden".
De gemeentelijke belastingen stijgen de komende jaren nauwelijks. Alleen de OZB stijgt mee met de index en het rioolrecht wordt iets verhoogd. Op 4 juli buigt de gemeenteraad zich over de financiële stand van zaken van de gemeente.

← Vorig bericht

Gemeente koopt voormalige Leeuwbrouwerij terrein.

Uitzending gemist?

Volgend bericht →