Flexteam sluit pand in de Wilhelminalaan.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Flexteam sluit pand in de Wilhelminalaan.

In overleg met eigenaar/verhuurder besloten pand direct te ontruimen en te sluiten.Het Flexteam van de gemeente Valkenburg aan de Geul is woensdag 9 november voor de derde keer in actie gekomen. Twee panden in de Wilhelminalaan werden aan een grondige inspectie onderworpen. De gevaarlijke situatie die werd aangetroffen in één van de panden gaf aanleiding om een gedeelte van het pand dat gebruikt werd voor appartementenverhuur met onmiddellijke ingang te ontruimen en te sluiten.
In het pand Wilhelminalaan 15 werden in alle vijf huurappartementen ernstige bouw- en brandtechnische gebreken geconstateerd. Hierdoor was sprake van een levensbedreigende situatie voor de bewoners. In goed overleg met de eigenaar/verhuurder is daarom besloten om het pand met onmiddellijke ingang te ontruimen en te sluiten. Twee van de vijf appartementen werden daadwerkelijk bewoond, de overige appartementen waren op het moment van de inspectie onbewoond. In de horeca-inrichting, die ook onderdeel uitmaakt van betreffende pand, werden geen gebreken geconstateerd.

De horeca-inrichting kan vanzelfsprekend geopend blijven. Hetzelfde geldt voor het tweede pand in de Wilhelminalaan (15a t/m 15h) dat door het Flexteam is gecontroleerd. Hier werden geen dusdanige bijzonderheden geconstateerd die aanleiding gaven tot directe maatregelen.
Het Flexteam is een multi-disciplinair team waarin politie, brandweer, belastingdienst, arbeidsinspectie, Regionaal coördinatiecentrum mensenhandel en prostitutie en de gemeente integraal en intensief samenwerken.

Dankzij deze bundeling van krachten kan het team voortvarend te werk gaan en onveilige situaties in en rondom panden aanpakken.

—————————————————————————————–
Dit is de volledige en integrale tekst van het persbericht dat door de gemeente Valkenburg aan de Geul is verspreid op woensdag 9-11-11.

← Vorig bericht

Géén sjlagerverkezing van de Mirlitophile.

HV Iason zorgt voor stunt in de beker.

Volgend bericht →