Fractie AB overweegt in een brief aan het College een nieuwe vestiging

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Fractie AB overweegt in een brief aan het College een nieuwe vestiging

Van fietsverhuurbedrijf Cycle Centre

Onderwerp: vestiging fietsverhuurbedrijf Cycle Center Valkenburg

Geacht College,

Met belangstelling heb ik vandaag de krant gelezen met hierin het voorstel van Transperant om fietsverhuurbedrijf Cycle Center Valkenburg naar het Geulpark te verhuizen. Ik wil de commissievergadering waarin dit wordt besproken niet afwachten en u alvast meedelen dat wij dit een slecht voorstel vinden.

Uit een gesprek met de eigenaar van Cycle Center is ons duidelijk geworden dat ook hij liever een andere locatie ziet. Eerder heeft onze fractie de locatie waar Wegenbouw Limburg nu nog is gevestigd aan de Jos Maenenstraat al als alternatief aangegeven. Nu er met de ontwikkeling van de gebiedsvisie Maastricht en Valkenburg wordt ingezet op het ontsluiten van een fietsroute tussen beide plaatsen via het natuurgebied in het Geuldal, is het logischer dat het fietsverhuurbedrijf zich in de nabijheid van deze route vestigt. Inmiddels hebben ons signalen bereikt dat er vanuit Maastricht ook aan dit bedrijf wordt getrokken om zich daar te vestigen.

Om die reden zijn we het wel met Transperant eens dat er meer voortvarendheid mag worden getoond om dit bedrijf in onze gemeente een nieuwe plek te geven.

In onze optiek zou de Plenkertstraat een goed optie zijn om dit bedrijf te hervestigen. Hier is nog ruimte. Zeker in de buurt van de Polfermolen, de verbindingsweg tussen Plenkertstraat en Prinses Beatrixsingel. Hier liggen op de hoek met de Plenkertstraat enkele oude hotels leeg en er is genoeg parkeerplaats in de buurt. Het moet volgens ons mogelijk zijn om de plannen in te passen in de ontwikkelingen die hier momenteel plaats vinden

We willen het college vragen:

· Om nog intensiever te zoeken naar een geschikte plaats voor het hervestigen van dit bedrijf..

· Nadrukkelijk ons voorstel tot hervestiging aan de Plenkertstraat te overwegen. We stellen voor om dit samen met Cycle Center Valkenburg en de mogelijke investeerders in dit gebied te bespreken.

Namens de raadsfractie van Algemeen Belang

Charles van Melsen

← Vorig bericht

Identiteitscrisis voor station?

Geld voor restauratie Mauritiuskerk

Volgend bericht →