Fractie AB wil Curfsweg openhouden

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Fractie AB wil Curfsweg openhouden

Desnoods onder beheer van de gemeenteValkenburg a/d Geul, 30 september 2008.
Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Valkenburg a/d Geul
Geneindestraat 4
6301 HC Valkenburg a/d Geul
Betreft: vragen ex artikel 41 van het Reglement van Orde.
Onderwerp: openstelling mergelweg na sluiting groeve Ankersmit.
Geacht College,
Nu de mergelwagens van Ankerpoort definitief zijn vertrokken uit groeve Curfs in Geulhem en hiermee ook het transport over de zogenoemde mergelweg richting Maastricht tot een einde is gekomen maakt onze fractie zich zorgen over de verdere openstelling van deze weg.
De weg is al sinds vele jaren opengesteld voor het doorgaande verkeer en heeft, ondanks het feit dat deze in privé eigendom is, naar onze mening de status van openbare weg. Van zonder meer afsluiten van de weg kan dan ook geen sprake zijn.
De weg is door de jaren heen uitgegroeid tot een veel gebruikte verbindingsweg tussen Meersen/Houthem en Berg. Afsluiten van de weg zal ook een ongewenste toename verkeerstoename door de kern Houthem inhouden. Zoals u wellicht begrijpt zijn wij van mening dat sluiting van de groeve niet een automatisch afsluiten van de weg mag betekenen. We zijn van mening dat de gemeente zich met nadruk moet inzetten voor behoud van het openbare karakter van deze belangrijke verbindingsroute.
We willen het college vragen:
• Aan te geven wie de weg na de sluiting van de groeve beheert en hiervoor dus verantwoordelijk is.
• Er voor te zorgen dat de bedoelde weg als openbare weg behouden blijft en zonodig het beheer van de weg over te nemen. En indien hiervoor een raadsbesluit nodig is dit vervolgens voor te bereiden en voor te leggen aan de raad.
Namens de raadsfractie van Algemeen Belang
Charles van Melsen

← Vorig bericht

Bergsteyn Motorsport start in “Rally van Haspengouw”

Geen Tv Valkenburg tussen 14 en 17 uur

Volgend bericht →

Plaats een reactie