Fractie SP over woningbouw aan de Wilhelminalaan

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Fractie SP over woningbouw aan de Wilhelminalaan

Als reactie op vragen aan het College van het CDA over te hoge huurprijzen.

Dit is een reactie van de SP fractie op het artikel Appartementen aan de Wilhelminalaan boven de huurgrens in het Dagblad de Limburger van 24.07.06

De SP fractie is uiterst verbaasd over de reactie van het CDA m.b.t. de verkoop van het pand Wilhelminalaan. Vooral omdat het CDA zijn teleurstelling uitspreekt over de toekomstige huurprijzen die boven de huursubsidiegrens komen te staan.

De SP heeft steeds aangegeven in principe voorstander te zijn van het realiseren van woningbouw op deze locatie en tevens het voorstel gedaan voor een gedegen onderzoek of er sociale woningbouw op deze plaats mogelijk is. De wethouder heeft ons toegezegd dit te laten onderzoeken, een toezegging die het CDA de volgende uitspraak ontlokte:” gaat de wethouder steeds toezeggingen doen als een fractie en dus geen meerderheid van de raad hem hierom vraagt?”

Het CDA heeft nooit laten blijken dat sociale woningbouw op deze locatie voor hen belangrijk was. Wel was voor hen belangrijk dat er een stedenbouwkundige visie en de architectonische plannen aan de raad werden voorgelegd. Daar is niets mis mee want de rest van de raad is er daar ook in geïnteresseerd .Het verbaast ons nu ten zeerste dat het CDA opeens hun behoefte aan sociale woningbouw laat zien. In geen enkele commissievergadering of raadsvergadering is er ooit van de zijde van het CDA een opmerking of wens naar sociale woningen op deze locatie kenbaar gemaakt.

Ofschoon de SP zeer teleurgesteld is dat sociale woningbouw blijkbaar weer niet haalbaar is, zijn wij wel tevreden met het resultaat dat er nu, door onze inbreng, op deze plek goedkopere woningen gerealiseerd kunnen worden die daardoor toch voor een grotere groep van onze inwoners bereikbaar zullen zijn.

De SP is sinds jaren voorstander van betaalbare huurwoningen. Daar blijven wij ons dan ook met kracht voor inzetten. Wij dagen het CDA, gelet op hun nu ontwikkelde interesse voor sociale woningbouw, graag uit om de SP gedurende de komende raadsperiode te ondersteunen in ons streven naar het realiseren van betaalbare (sociale) woningen in Valkenburg aan de Geul.

Met vriendelijke groeten

Elke de Vries-Becker

Fractievoorzitter SP Valkenburg aan de Geul

← Vorig bericht

Jaarlijkse zomermarkt in Walem

Stuk stoep weg langs Emmaberg ?

Volgend bericht →